BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piepiórka-Stepuk Joanna (Koszalin University of Technology), Mierzejewska Sylwia (Koszalin University of Technology)
Title
Simulation tests of liquid flow in the pipeline elements
Badania symulacyjne przepływu cieczy w elementach rurociągów
Source
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 175-184, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Mechanika, Metody numeryczne, Badania właściwości fizycznych
Mechanics, Numerical methods, Physical properties research
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania komercyjnych aplikacji komputerowych stosowanych do obliczeń w mechanice płynów. Za pomocą numerycznych metod CFD, w wybranych elementach instalacji rurowych, przedstawiono rozkłady ciśnienia, prędkości i naprężeń ścinających na ich ścianach i poddano je analizie w aspekcie warunków mycia w systemie CIP (czyszczenie na miejscu). Przeprowadzone badania stanowią cześć badań dotyczących warunków mycia instalacji produkcyjnych finansowanych w ramach grantu badawczego. Uzyskane wyniki badań mają charakter interdyscyplinarny, natomiast ich interpretacja w odniesieniu do warunków mycia potwierdza słuszność stosowania metod CFD do prognozowania i higienicznego modelowania urządzeń przemysłu spożywczego.(abstrakt oryginalny)

The paper presents research results concerning the use of commercial software used for calculations in the fluid mechanics. With the use of numerical methods of CFD in the selected elements of pipe installations, pressure, speed and shear stress distribution on their walls were presented and analysed in the aspect of cleaning conditions in the CIP system. The tests which were carried out constitute part of the tests concerning conditions of cleaning installations of production installations financed from the research subsidy. The obtained research results have an interdisciplinary character whereas their interpretation with reference to the cleaning conditions confirms rightness of using the CFD method for forecasting and hygienic modelling of food industry devices.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bansal, B.; Chen, X.D. (2005). Fouling of heat exchangers by dairy fluids - a review. Heat Exchanger Fouling and Cleaning - Challenges and Opportunities RP2 (23).
 2. Blel, W.; Benezech, T.; Legentilhomme, P.; Legrand, J.; Le Gentil-Lelievre, C. (2007). Effect of flow arrangement on the removal of Bacillus spores from stainless steel equipment surfaces during a Cleaning In Place procedure. Chemical Engineering Science, 62, 3798-3808.
 3. Bogusławski, A.; Drobniak, S.; Tyliszczak, A., (2008). Turbulencja - od losowości do determinizmu. Modelowanie Inżynierskie, (5)T.36, 41-48.
 4. de Jong, P.; Te Giffel, M. C.; Straatsma, H.; Vissers, M. M. M. (2002). Reduction of fouling and contamination by predictive kinetic models. International Dairy Journal, 12, 285-292.
 5. Diakun, J. (2013) Review, scheme and cleaning methods analysis. Polish Journal of Food Engineering 1/4-2013(5), 5-10. http://ips.wm.tu.koszalin.pl/
 6. Diakun, J.; Piepiórka, J.; Bil, T. (2010). Polioptymalizacja warunków mycia rurociągów. Postęp w Inżynierii Żywności, 546, 69-76.
 7. Elsner, J.W., (1987). Turbulencja przepływów. Warszawa, Wydawnictwo PWN, ISBN: 83-01-0613-4
 8. Grasshoff, A., (1992). Hygienic design: the basis for computer controlled automation. Food and Bioproducts Processing. Transactions of the Institution of Chemical Engineers, C 70, 69-77.
 9. Hermanowicz, S.W., Danielson, R.E., Cooper, R.C. (1989). Bacterial deposition on and detachment from surfaces in turbulent flow. Biotechnology and Bioengineering, 33, 157-163.
 10. Jensen, B.B.B; Friis, A.; Bénézech, T.; Legentilhomme, P.; Leličvre, C. (2005). Local wall shear stress variations predicted by computationalfluid dynamics for hygienic design. Food and Bioproducts Processing.Transactions of the Institution of Chemical Engineers, C 83(1), 1-8, DOI.10.1205/fbp.04021.
 11. Jones, W. P.; Launder, B. E. (1972), The prediction of laminarization with a two-equation model of turbulence. International Journal of Heat and Mass Transfer, 15, 301-314.
 12. Kazimierski, Z., (2004). Podstawy mechaniki płynów i metod komputerowej symulacji przepływów. Łódź, Politechnika Łódzka, ISBN: 8372831335.
 13. Lelievre, C.; Legentilhomme, P.; Gaucher, C.; Legrand, J.; Faille, C.; Bénézech, T. (2002a). Cleaning in place: effect of local wall shear stress variation on bacterial removal from stainless steel equipment. Chemical Engineering Science, 57(8), 1287-1297, DOI. 10.1016/S0009-2509(02)00019-2.
 14. Lelievre, C.; Antonini, G.; Faille, C.; Bénézech, T. (2002b). Cleaning-in-place, modeling of cleaning kinetics of pipes soiled by Bacillus spores assuming a process combining removal and deposition. Food and Bioproducts Processing, Transactions of The Institution of Chemical Engineers, C 80(4), 305-311, DOI.10.1205/096030802321154826
 15. Mierzejewska, S.; Diakun, J.; Piepiórka-Stepuk J.; Zając M. (2013). Skuteczność mycia w systemie CIP wybranych elementów instalacji przesyłowych. Nauki Inżynierskie i Technologie, 3, 70-79.
 16. Piepiórka, J.; Mierzejewska, S. (2009). Instalacje rurowe - mycie w obiegu zamkniętym. Przemysł Spożywczy, 11, 29-32.
 17. Rahaman, M.F.; Bari, S.; Veale, D. (2008). Flow investigation of the product fill valve of filling machine for packaging liquid products. Journal of Food Engineering, 85, 252-258.
 18. Wilcox, D. C. (1998). Turbulence Modeling for CFD. Second edition. Anaheim: DCW Industries
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.019
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu