BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płókarz Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Eurorynki złotowych papierów dłużnych alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw międzynarodowych
Euromarkets for PLN-denominated Fixed Income Securities as an Alternative for Financing of International Corporations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 305-316, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Keyword
Rynki finansowe, Obligacje, Waluta, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorczość międzynarodowa
Financial markets, Bonds, Currencies, Enterprises, International entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Opracowanie prezentuje tło i przyczyny dynamicznego rozwoju segmentu eurorynku złotowych papierów dłużnych od połowy lat 90. aż do współczesności. Ponad 200 emitentów bardzo różnorodnych instrumentów pozyskuje denominowany w PLN kapitał w celach spekulacyjnych, arbitrażowych i z przeznaczeniem na inwestycje bezpośrednie w Polsce. Inwestorami, którzy uwierzyli w siłę polskiej waluty, są podmioty z całego świata: z Polski, krajów zachodnioeuropejskich, a nawet drobni inwestorzy z Dalekiego Wschodu. Mimo zahamowania rozwoju rynku w efekcie kryzysu finansowego, rynek odradza się od połowy 2010 r., osiągając wartość 45 mld zł.(abstrakt oryginalny)

The article describes the background and rationale for the dynamic development of the Euromarket for Polish zloty denominated fixed income securities, during the last 15 years. More than 200 issuers of highly diversified instruments rise debt capital denominated in Polish currency for speculation, arbitrage or direct investments purposes in Poland. Investors come from the main financial centres, from Western countries, and also from Poland, as well as from Far East countries. Despite global financial crisis that restrained the rapid development of this segment, it has been resurging since the mid-2010, with the outstanding of PLN 45 billion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bloomberg Finance Plc., finansowy serwis transakcyjny www.bloomberg.com.
  2. Gleinert R., Rynek euroobligacji złotówkowych. "Rynek Terminowy" 2001, nr 3.
  3. Obligatariusze będą mieli własne walne zgromadzenia, "Gazeta Giełdy - Parkiet" 2011, nr 1 z 3.01.2011.
  4. Płókarz R., Instrumenty strukturyzowane notowane na GPW, bazujące na polskich indeksach akcji, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" nr 7 (7) 2008, Toruń 2009a, s. 135- -151.
  5. Płókarz R., Rynek polskich euroobligacji w warunkach kryzysu finansowego, [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu,. CeDeWu, Warszawa 2009b, s. 137-152.
  6. www.bis.org - kwartalne statystyki Banku Rozliczeń Międzynarodowych ("BIS Quarterly Review").
  7. www.gpw.pl - statystyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  8. www.mf.gov.pl - statystyki Ministerstwa Finansów RP.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu