BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kołodziejczyk Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sytuacja kryzysowa i kryzys jako źródło strategicznego uczenia się w procesach odnowy organizacji (wyższej uczelni niepublicznej)
Emergency Situation and Strategic Crisis as a Source of Learning in the Process of Recovery of Organization (Private University, College)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 499-506, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Keyword
Kryzys gospodarczy, Sytuacje kryzysowe, Organizacje uczące się, Szkolnictwo wyższe
Economic crisis, Crisis situations, Learning organisations, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy rozważyli zakresy znaczeniowe pojęć kryzysu i sytuacji kryzysowej oraz uwarunkowania prawno-demograficzne, a następnie zdiagnozowali scenariusze strategicznego uczenia się i odnowy organizacyjnej na przykładzie wyższej niepublicznej uczelni funkcjonującej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The authors considered the ranges of meaning of concepts of crisis and emergency, and the legal and demographic factors, and then diagnosed strategic scenarios for learning and organizational renewal on the example of non-public higher education institution functioning in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Antycypacyjność - atrybut strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 2. Antczak Z., Diagnoza strategii niepublicznej uczelni wyższej funkcjonującej w Polsce, Wrocław rok akad. 2007/2008 [materiał niepublikowany].
 3. Antczak Z., Kierunki przeobrażeń przedsiębiorstw usługowych w warunkach kryzysu, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 4. Antczak Z., Listwan T., Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacji, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Bełz G., Rewolucja wobec kryzysu organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 6. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Istota i ewolucja zarządzania kryzysowego, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 7. Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, Mass., 1962.
 8. Główkowski W., Zastosowanie innowacji w zarządzaniu wyższą uczelnią niepubliczną, [w:] E. Weiss, M. Godlewska (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 9. Hampton D.R., Management, McGraw-Hill, New York 1986.
 10. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 11. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu przemian, PWE, Warszawa 2005.
 12. News Coverage of Business Crises During 2008 (raport: The Institute for Crisis Management), Vol. 18, No. 1, http://crisisexperts.com [pobrano 29.06.2009].
 13. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 14. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Centrum Informacyjne Rządu, Warszawa, 26.07.2000.
 15. Polska 2030, www.polska2030.pl [pobrano 28.06.2009].
 16. Skalik J., Zmiana jako forma przezwyciężania zjawisk kryzysowych organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 17. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, "Forum Akademickie" 2002, nr 2-3/ (dodatek: "Monitor Forum").
 18. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999.
 19. Witkowski J., Kryzys a zmiana zarządzania szkoła wyższą, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 20. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, "Orgmasz", Warszawa 2003.
 21. Zmarzłowski K., Jałowiecki P., Dynamika zmian liczby studentów i preferencji wyboru kierunków studiów w Polsce w latach 1991 - 2006, 89_zmarzlowski.pdf [pobrano 1.07.2009].
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu