BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Synak Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Krytyka w procesie dydaktycznym
The Criticism in the Didactic Process
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 179-186, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Dydaktyka, Nauczyciele, Studenci
Teaching process in higher education, Teaching, Teachers, Students
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie zasad krytyki, zalet krytyki konstruktywnej, cech krytyki destruktywnej, jak również wpływu osobowości na sposób formułowania ocen oraz reakcje ludzi na krytykę. (fragment tekstu)

In the article the definition of the criticism and it's colloquial understanding is presented. The author also point out: the effective rules of criticizing, advantages of constructive criticism, the devastating criticism effected in verbal aggression and the influence of personality on the way people make their judgement as well as people reaction on criticism. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bee R., Bee F. 2002. Feedback. Warszawa, Petit, 11.
  2. Sieledczyk L. Agresja wśród dzieci i młodzieży, http://www.sp1nsol.zgora.pl/prezentacje_n/agresja.ppt, dostęp dn. 01.10.2009.
  3. Banach C. 1995. O człowieku... Aforyzmy. Myśli. Jelenia Góra, Wydawnictwo Nauczycielskie, 7.
  4. Banach C. 2000. My i nasze sprawy. Kraków, Wydawnictwo "SPES".
  5. Piotrowski K., Świątalski M. 2000. Kierowanie zespołami ludzi. Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona, 45-46.
  6. Goleman D. 2007. Inteligencja emocjonalna. Poznań, Media Rodzina, 241.
  7. Penc J. 1998. Motywowanie w zarządzaniu. Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 27.
  8. Krytyka, http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka, dostęp dn. 01.10.2009 r.
  9. Konstruktywna krytyka, http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstruktywna_krytyka, dostęp dn. 01.10.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu