BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorski Czesław (Uniwersytet Łódzki)
Title
W kierunku koordynacji demokratycznej
Towards Democratic Co-ordination
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 657-667, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Przywództwo, Stereotypy, Pracownicy w organizacji
Leadership, Stereotypes, Employees in the organization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Treść artykułu odnosi się do jednego z podstawowych problemów współczesnego zarządzania, jakim jest konieczność rozwoju przywództwa racjonalnego ukierunkowanego na usamodzielnianie pracowników przez przełożonego i przygotowywanie ich do działania w systemie koordynacji demokratycznej. Warunkiem rozwoju tej formy przywództwa jest wykorzenienie stereotypów kulturowych związanych z przywództwem charyzmatycznym.

This article presents the main problems of contemporary leadership. In particular the difference between emotional and rational leadership is the subject of discussion. Emotional leadership is connected with the concept of charismatic leader and it leads to socially harmful results in the form of passivity and the disappearance of critical thinking among employees. The aim of rational leadership is to make employees independent and it is the way to democratic co-ordination which is the form to organizational power the best adapted to contemporary conditions of global market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Bennis W.G., Managing the dream: leadership in the 21st century, "Journal of Organizational Change Management" 1989, no 1.
 3. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Gemmill G., Oakley J., Leadership: an alienating social myth?, "Human Relations" 1992, no 2.
 5. Hayek F.A., The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, University of Chicago Press, Chicago 1988.
 6. Kanarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach, PWE, Warszawa 2005.
 7. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 9. Manent P., Intelektualna historia liberalizmu, Arcana, Kraków 1994.
 10. March J.G., Simon H.A., Teoria organizacji, PWE, Warszawa 1964.
 11. Marcinkowski A.S., Sobczak J.B., Luka przywództwa w procesie radykalnych zmian organizacyjnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002, nr 3-4.
 12. McClelland D., The two faces of power, "Journal of International Affairs" 1970, no 1.
 13. McClelland D., W kierunku teorii nabywania motywu, [w:] W.E. Scott, L.L. Cummings (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, t. 1, PWN, Warszawa 1983.
 14. Ouchi W.G., Markets, bureaucracies, and clans, "Administrative Science Quarterly" 1980, no 1.
 15. Sims H.P., Manz Ch.C., Company of Heroes. Unleashing the Power of Self-Leadership, J. Wiley and Sons, New York 1996.
 16. Yukl G., Leadership in Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu