BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pszczółka Ireneusz (Politechnika Radomska)
Title
Znaczenie Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) w Międzynarodowym Systemie Walutowym
The Role of the Special Drawing Rights in the International Monetary System
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 317-326, tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Keyword
Polityka walutowa, Rynek walutowy, Systemy walutowe, Międzynarodowy system walutowy
Exchange rate policy, Foreign Exchange (FX), Currency systems, International monetary system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości zmian znaczenia Specjalnych Praw Ciągnienia w Międzynarodowym Systemie Walutowym w kontekście wypełniania przez nie funkcji waluty międzynarodowej w sektorze publicznym (głównie waluty rezerwowej). Szczególny nacisk położono na ocenę historycznej roli SDR oraz możliwości jej zwiększenia w przyszłości. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to studia światowej literatury oraz analiza danych statystycznych. Podstawowymi źródłami danych statystycznych były publikacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the probability of altering the Special Drawing Rights status as a an international currency in the international monetary system. The main stress was put on the role of SDR in public sector (mainly as a reserve currency) in the historical perspective as well as its increase in the future. The paper is based on the international literature and statistical data. The main sources of necessary data were taken from publications delivered by the International Monetary Fund.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aiyar S.S., An International Monetary Fund Currency to rival the dollar?, Development Policy Analysis No. 10, Center for Global Liberty and Prosperity, July 7, 2009.
 2. Alessandrini P., Fratianni M., International Monies, Special Drawing Rights, and Supernational Money, Working Papers 2009-03, Indiana University, Kelley School of Business, Department of Business Economics and Public Policy, Bloomington 2009.
 3. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 4. Clark P.B., Polak J.J., International liquidity and the role of the SDR in the International Monetary System, Working Paper 02/217, IMF, Washington, December 2002.
 5. Coats W.L., In search of a monetary anchor: A "new" monetary standard, Working Paper 89/82, IMF, Washington, October 1989.
 6. Coats W.L., Furstenberg R.W., Isard P., Does the SDR system generate permanent resources transfers?, Working Paper 88/33, IMF, Washington, April 1988.
 7. Cooper R., The future of the dollar, Policy Brief No. 09-21, Peterson Institute for International Economics, Washington, September 2009.
 8. Cooper S.K., Fraser D.R., Uselton G.C., Money, the Financial System, and Economic Policy, Addison-Wesley Publishing Company, London 1985.
 9. Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), IMF 2010, www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf.
 10. Fridriksson I., Aspects of the international monetary system: International reserves and international exchange rate regimes, Staff Memo No. 9, Norges Bank, Oslo 2010.
 11. Kosztowniak A., Misztal P., Pszczółka I., Szelągowska A., Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 12. Krugman P., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Elipsa, Warszawa 2006.
 14. McKinnon R.I., The Rules of the Game - International Money and Exchange Rates, The MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
 15. Medeiros C., Nocera S., The potential role of the SDR in diversified currency portfolios of central banks, Working Paper 88/81, IMF, Washington, DC, August 1988.
 16. Mundell R., The future of the euro, the dollar and gold, [w] Conference on Gold: The Euro, the Dollar and Gold, World Gold Council, Berlin, November 2001.
 17. Mussa M., Is there a case for allocation under the present articles? [w:] M. Mussa, J.M. Boughton, P. Isard (red.), The Future of The SDR in Light of Changes in the International Financial System, IMF, Washington 1996.
 18. Oksanen H., Pegging the renminbi to a basket - facts, prospects and consequences, Working Paper No. 3254, CESifo, Munich, November 2010.
 19. Papaioannou E., Portes R., Costs and benefits of running an international currency, European Economy Economic Papers 348, European Commission, November 2008.
 20. Pszczółka I., Euro a integracja europejskich rynków finansowych, Cedewu, Warszawa 2010.
 21. SDR Allocation, IMF, 2009, www.imf.org/external/np/tre/sdr/proposal/2009/pdf/0709.pdf.
 22. Triffin R., Gold and the Dollar Crisis - The Future of Convertibility, Yale University Press, New Haven 1961.
 23. Williamson J., Why the SDRs could rival the dollar, Policy Brief No. 09-20, Peterson Institute for International Economics, Washington, September 2009.
 24. http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm.
 25. http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/sdrbasket.htm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu