BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuk Tomasz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Berbeka Tomasz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Title
Annual use as a criterion of selection of the form of use of a grain combine harvester
Wykorzystanie roczne jako kryterium wyboru formy użytkowania kombajnu zbożowego
Source
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 221-227, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Mechanizacja rolnictwa
Arable farm, Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Agricultural mechanization
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem opracowania była próba naukowego rozstrzygnięcia alternatywy korzystania przez gospodarstwa z usług mechanizacyjnych w stosunku do zakupu nowego bądź używanego sprzętu technicznego na przykładzie kombajnów zbożowych. Utworzono 2 grupy typologiczne kombajnów zbożowych. W poszczególnych grupach odpowiednikami kombajnu przeciętnego były następujące marki i modele: A - Bizon Z056; B - John Deere 1450 CWS. Ustalono punkty graniczne równoważące cenę usługi w godzinach pracy i ha powierzchni przeznaczonej do zbioru. Badania wykazały, że zakup nowego kombajnu będzie racjonalny jedynie w tych gospodarstwach, gdzie zapewniony zostanie minimalny areał zbóż i roślin technologicznie podobnych na poziomie: grupa A - 128 ha; grupa B - 173 ha. W sytuacji braku dostępności do tych usług mogą sobie one pozwolić na zakup sprzętu używanego w przeciętnej cenie nie przekraczającej dla gospodarstw posiadających kombajny z grup A - 89530 PLN, i z grupy B - 176315 PLN.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was scientific consideration of an alternative of using mechanization services by farms in comparison to the purchase of new or used technical equipment on the example of grains combine harvesters. Two typological groups of grain combine harvesters were created. In selected groups following makes and models responded to an average combine harvester: A - Bizon Z056; B - John Deere 1450 CWS. Border points balancing the price of service in working hours and surface designed to harvest were established. Investigations showed, that the purchase of a new combine harvester will be rational only in these farms, where minimum acreage of grains and technologically similar plants will achieve: group A - 128 ha; group B - 173 ha. If these services are unavailable, farms can afford purchase of the used equipment for an average price which does not exceed: PLN 89,530 for group A and PLN 17,6315 for group B.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Calcante, A.; Fontanini, L.; Mazzetto, F. (2013). Coefficients of repair and maintenance costs of self propelled combine harvesters in Italy. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 15(3), 141-147.
 2. GUS, (2011a). Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny spis rolny 2011. Warszawa. Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISBN 978-83-7027-487-0.
 3. GUS, (2011b). Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej. Powszechny spis rolny 2010. Warszawa. Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISBN 978-83-7027-482-5.
 4. Jabłonka, R.; Kapela, K.; Piszczatkowska, K. (2010). Zapotrzebowanie na usługi mechanizacyjne w gospodarstwach indywidualnych powiatu wysokomazowieckiego. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 215-221.
 5. Komarnicki, P.; Stępień, B.; Stopa, R. (2012). Ocena kryterialna optymalnego doboru maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 145-155.
 6. Lorencowicz, E.; Figurski, J. (2009). Kombajny zbożowe w gospodarstwach rodzinnych Lubelszczyzny. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 107-112.
 7. Lorencowicz,, E. (2007). Poradnik użytkowania techniki rolniczej w tabelach, APRA Bydgoszcz, 136.
 8. Muzalewski, A. (2010). Koszty eksploatacji maszyn, nr 25, IBMER Warszawa, 52.
 9. Muzalewski, A. (2009). Koszty eksploatacji maszyn, nr 24, IBMER Warszawa, 52.
 10. Muzalewski, A. (2007). Model optymalizacji wyboru pomiędzy zakupem maszyny a najmem usługi. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 197-203.
 11. Muzalewski, A. (2003). Koszty eksploatacji maszyn, nr 18, IBMER Warszawa, 39.
 12. Pawlak, J. (2011). Sposoby i możliwości poprawy efektywności nakładów na mechanizację rolnictwa. Inżynieria w Rolnictwie. Monografia nr 1, ITP, Falenty.
 13. Skwarcz, J. (2006). Wpływ wykorzystania agregatu do nawożenia mineralnego na jednostkowe koszty eksploatacji. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 465-472.
 14. Szuk, T. (2009). Inwestycje maszynowe w wybranych gospodarstwach rolnych Dolnego Śląska. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 199-206.
 15. Zając, St., Izdebski, W., Skudlarski J. (2012). Analiza polskiego rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13(1), 463-467.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.023
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu