BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olko Sławomir (Politechnika Śląska)
Title
Rola klastrów w przemysłach kreatywnych w rozwoju miast
Role of Clusters in Creative Industries in the Development of Cities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 391, s. 175-182, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Keyword
Klastry, Rozwój lokalny, Tożsamość
Business cluster, Local development, Identity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie roli klastrów w przemysłach kreatywnych w rozwoju miast oraz roli miast w tworzeniu i rozwoju tych klastrów. Przedstawione przesłanki praktyczne rozwijania klastrów w przemysłach kreatywnych oraz zarządzania nimi zostały oparte na przykładach miast Polski i Europy. Klastry w przemysłach kreatywnych są nowym sposobem mobilizowania lokalnej i regionalnej aktywności mieszkańców poprzez tworzenie wartości ekonomicznej oraz wykorzystywanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej miasta. Na podstawie zebranych wyników badań przedstawiono czynniki zarówno pozytywne, jak i negatywne (zagrożenia i słabe strony) w formie analizy SWOT, a także ogólne rekomendacje dla środowiska samorządu miast w zakresie współpracy z klastrami, w szczególności klastrami kreatywnymi(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present the role of clusters in creative industries in the the development of cities as well as the role of cities in the creation and development of these clusters. Clusters in creative industries (creative clusters) are a new way of mobilizing the local and regional activity of inhabitants and institutions by creating economic value as well as strengthening the local identity of the city. On the base of resaearch results identyfying creative clusters in Poland and using the SWOT analysis some conclusions and observations have been presented. General recommedation for local authorities regarding the collaboration with creative clusters have been presented in the conclusion(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belussi F., Staber U. (eds.), 2012, Managing Networks of Creativity, Routledge, New York.
 2. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 3. Budziński M., Drobniak A., 2009, Przemysły kultury i ich lokalne klastry. Przypadek Katowic, [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 4. Cybulska A., 2012, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznych, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF.
 5. Czapiński J., Panek T., 2013, Social diagnosis 2013. Objective and subjective quality of life in Poland, "Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw", vol. 7.
 6. Florida R., 2004, The Rise of The Creative Class, Basic Books, New York.
 7. Klasik A., 2010, Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji miejskich, [w:] Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, red. A. Klasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 8. Knop L., 2013, Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modele, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S., 2013, Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 10. Matusiak M., 2009, Potencjał gospodarczy, innowacyjny i kreatywny wybranych metropolii europejskich,[w:] Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 11. Polko A., Wrana K., 2009, Przemysły kultury i ich lokalne klastry. Przypadek Bytomia, [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 12. Raport 2010, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_Polsce/Documents/OECD_raportpdf.pdf.
 13. Sarzyński P., 2012, Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, Wydawnictwo Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/PN.2015.391.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu