BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maniak Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka zatrudnienia i rynku pracy wobec wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja, 1999, s. 207-213
Keyword
Ekonomia, Gospodarka rynkowa, System gospodarczy, Rynek pracy, Polityka zatrudnienia
Economics, Market economy, Economic system, Labour market, Employment policy
Abstract
Istotą gospodarki rynkowej jest istnienie całego systemu rynków i cen, tworzących bodźce indywidualnej przedsiębiorczości: przedsiębiorstwa wytwarzają towary przynoszące największe zyski, a konsumpcja ludzi wynika z ich decyzji o sposobach wydatkowania płac i dochodów z własności. W ten sposób podstawowe procesy gospodarki rynkowej służą rozwiązywaniu fundamentalnych problemów ekonomicznych: co produkować, jak produkować, dla kogo produkować? W tak rozumianym pojęciu gospodarki rynkowej rola państwa sprowadza się do ustalania reguł gry rynkowej. W praktyce, skomplikowane procesy gospodarcze (a szczególnie ich negatywne społeczne i ekonomiczne konsekwencje) powodują, iż państwo postrzegane jest nie tylko jako podmiot jedynie wspomagający mechanizm rynkowy: cechą wyróżniającą tak pojmowanej ekonomicznej roli państwa jest konieczność prowadzenia przez rząd aktywnej polityki stabilizacyjnej. (...) Na współczesną gospodarkę rynkową składa się funkcjonowanie trzech sektorów: państwowego, ze sprawnie działającym systemem rządzenia, prywatnego, z efektywnie działającymi Firmami oraz społecznego, ze sprawnie funkcjonującymi organizacjami społecznymi. Wszystkie trzy sektoiy są ze sobą wzajemnie powiązane, lecz każdy z nich jest i musi być niezależny; każdy sektor ma do wypełnienia własną misję i realizuje swoje zadania. Każdy wymaga więc odpowiednich kompetencji i skoncentrowania działań na tym, co potrafi robić najlepiej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grudzewski W., Koźmiński A.: Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku. "Organizacja i Zarządzanie" 1996, nr 3.
  2. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z.: Zarys polityki zatrudnienia. Warszawa 1990.
  3. Wiśniewski Z.: Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN. Toruń 1994.
  4. Borkowska S.: Dziesięć tez w sprawie przeciwdziałania bezrobociu. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 5.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu