BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska), Szostak Jolanta
Title
Koszty prowadzenia działalności w rajach podatkowych
The Cost of Doing Business in Tax Havens
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 257-264, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Raje podatkowe, Unikanie opodatkowania, Optymalizacja podatkowa, Stawki podatkowe, Koszty działalności gospodarczej
Tax system, Tax havens, Tax avoidance, Tax optimization, Tax rates, Economic activities costs
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest porównanie kosztów założenia oraz prowadzenia działalności w wybranych rajach podatkowych. W opracowaniu przedstawiono istotę funkcjonowania rajów podatkowych oraz wysokość stawek i ulg podatkowych oferowanych w różnych lokalizacjach oaz podatkowych. By osiągnąć cel, dokonano eksploracji zasobów internetu i wykorzystano metody takie badawcze, jak: kwerenda literatury, studium aktów prawnych oraz analiza porównawcza. Analiza kosztów usług związanych z założeniem oraz prowadzeniem działalności w wybranych rajach podatkowych została dokonana na podstawie stawek obowiązujących w maju 2014 roku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to compare the costs of establishing and conducting business in tax havens. The paper presents the level of rates and tax credits offered in different locations tax havens. To achieve the aim of the study was made Internet resource exploration and research methods were used such as: query literature, the study of legislation and comparative analysis. Analysis of the costs of services associated with establishing and doing business in selected tax havens was made on the basis of the rates in May 2014. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chróścicki P., Gwóźdź D., Kiereś A., Knap W., Sakowska A., Wojtowicz-Janicka K. (2012), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Głuchowski J. (1996), Oazy podatkowe, ABC, Warszawa.
 3. Głuchowski J. (2001), Planowanie podatkowe - międzynarodowe oazy podatkowe, Eurofinance, Warszawa.
 4. Grzywacz J. (2011), Pranie pieniędzy, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 5. http://delaware24.pl (7.05.2014).
 6. http://nevada24.pl (7.05.2014).
 7. http://rajepodatkowe.com.pl (7.05.2014).
 8. http://wyspymarshalla24.pl (7.05.2014).
 9. Knap W., Wójcik P. (2007), Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji krajów o łagodnym reżimie podatkowym, "Przegląd Podatkowy" nr 5 (193).
 10. Kuchciak I. (2012), Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń fiskalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Lipowski T. (2004), Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Nawrot R.A. (2011), Szkodliwa konkurencja podatkowa, Difin, Warszawa.
 13. Oręziak L. (2007), Konkurencja podatkowa a międzynarodowe przepływy kapitału, Zeszyty Naukowe SGH nr 21.
 14. Rosa A., Rosa W. (2011), Konstrukcje prawne form prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane w optymalizacji podatkowej, w: Opodatkowanie przedsiębiorstw; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 667, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 40.
 15. Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU nr 94, poz. 790).
 16. Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (DzU nr 94, poz. 791).
 17. Spoz A. (2012), Wybrane metody optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 708, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 52.
 18. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.).
 19. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm).
 20. www.seychellesoffshore.com (7.05.2014).
 21. www.zakladaniefirm.pl (7.05.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu