BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabarczyk-Tokaj Magdalena (Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, doktorantka)
Title
Kontekst w badaniach Internetu: znaczenie praktyczne dla komunikacji marketingowej
Context in Internet Researches: Meaning for Marketing Communication Practice
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (1), 2015, nr 216, s. 50-58, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Badanie Internetu, Badania marketingowe, Media społecznościowe, Komunikowanie w internecie, Serwisy społecznościowe, Analiza danych
Internet survey, Marketing research, Social media, Communication on the Internet, Social networking, Data analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Popularność koncepcji Big Data sprawia, że automatyczne analizy danych internetowych stają się atrakcyjnym źródłem wiedzy dla decydentów operujących na polu marketingu, sprzedaży i komunikacji, jak również kreowania usług i potrzeb konsumentów. Praktyka weryfikuje jednak wygórowane oczekiwania wobec ogromnej ilości danych, którą jesteśmy w stanie automatycznie zbierać a jakością informacji, które można wykorzystać w zarządzaniu komunikacją na linii firma-klient, marka-klient. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikowi tematyki możliwości i ograniczeń stosowania kontekstowych analiz danych pochodzących z sieci społecznościowych i przestrzeni internetu oraz zaznaczenie różnic między ilościowym a kontekstowym sposobem badania wypowiedzi klientów publikujących swoje treści on-line. Zaprezentowano także praktyczne aspekty wykorzystania kontekstowego badania dyskursu internetowego na potrzeby działań komunikacyjnych podmiotów. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, popularity of Big Data idea causes that all kinds of automatic data analyses are believed to be an attractive source of knowledge for marketing, sales and communication executives, as well as those involved in services creation and clients' needs. At the same time practice is verifying high expectations concerning data variety and velocity we are capable to collect automatically and the quality of information obtained we can use in company-to-client and brand-to-client communication management. The aim of the paper is to present the subject of opportunities and limitations of quantitative and contextual ways of data and information acquired from social media user generated content and the internet in general, with highlighting differences between qualitative and contextual ways of examining clients' statements publicized online. Author also presents examples of practice use of context researches in the internet that can be employed for companies' and institutions' communication purposes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arendt Ł. (2009), Wykluczenie cyfrowe w małych i średnich przedsiębiorstwach, IPiSS, Warszawa.
 2. Batorski D. (2011), Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport, "Contemporary Economics", nr 3.
 3. Batorski D., Bendyk E., Filiciak M., Płoszaj A. (2012), Cyfrowa gospodarka: kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences, Warszawa.
 4. Bomba R. (2011), Socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat w naukach społecznych w gospodarce informacyjnej, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/51318 (dostęp: 26.04.2012).
 5. Czerniawska D. (2012), Wykluczenie cyfrowe. Strukturalne uwarunkowania korzystania z internetu w Polsce i województwie mazowieckim, MGG Conferences, Warszawa.
 6. Gladwell M. (2002), The tipping point: how little things can make a big difference, Back Bay Books, New York.
 7. Grabarczyk-Tokaj M. (2013), Big Data. Big problem? "Marketing w Praktyce", nr 7.
 8. Grabarczyk-Tokaj M. (2014), Praktyczne zastosowania analiz social media na potrzeby marketingu instytucji naukowych - możliwości i ograniczenia, "Marketing i Rynek", nr 3.
 9. Jadaś Ł. (2014), Leszek, Kasia, Piotr i Paweł, czyli rola ekspertów w procesie monitoringu mediów, http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95718 (dostęp: 20.08.2014).
 10. Jastrzębska A., Jastrzębska W. (2012), Wykluczenie cyfrowe - przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 11. Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, "On the Horizon", No. 9.
 12. Sobocka-Szczapa H. (2011), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu, wyniki badań, IPiSS, Warszawa.
 13. Solis B. (2011), Digital darwinism: who's next? www.briansolis.com/2011/09/end-ofbusiness (dostęp:14.02.2014).
 14. [www 1] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/badacze-rynku-o-2013-r-prognozy-na- 2014-r (dostęp: 14.03.2014).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-562X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu