BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Asyngier Roman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wpływ zmiany rynku notowań na cenę akcji polskich spółek giełdowych
The Influence of the Stock Market Change on the Prices of Polish Quoted Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynek NewConnect, Stopa zwrotu akcji
Capital market, NewConnect market, Stock rate of returns
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza zmiany rynku notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania - Metodologia badawcza wykorzystująca ponadprzeciętne skumulowane stopy zwrotu (cumulated abnormal return, CAR) ma określić siłę relatywną notowanych akcji w stosunku do indeksów giełdowych, przed i po zmianie rynku notowań giełdowych. Wynik - Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie anormalnych dodatnich stóp zwrotu z akcji przed zmianą rynku notowań oraz wyraźnie ujemnych po przeniesieniu notowań na rynek regulowany. Oryginalność - Badania nie były dotychczas prowadzone dla polskiego rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is an analysis of the stock market change from the NewConnect alternative trading system to the Warsaw Stock Exchange regulated market. Methodology - The research methodology using the cumulated abnormal returns is to let us determine the relative strength of listed shares in relation to the stock indexes before and after the stock market change. Findings - The analyzes show positive abnormal returns before changing the quotation market and clearly negative after the transfer of trading to the regulated market. Originality - Studies have not been conducted for the Polish capital market so far. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asyngier R. (2012), Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect - aspekty prawne i organizacyjne, Annales UMCS sectio H, t. 46, z. 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11-21.
 2. Baker H.K., Edelman R.B. (1992a), AMEX-to-NYSE transfers, market microstructure and shareholder wealth, "Financial Management", vol. 21(4), s. 60-72.
 3. Baker H.K., Edelman R.B. (1992b), The effects on spread and volume of switching to the NASDAQ national market system, "Financial Analysts Journal", vol. 48(1), s. 83-88.
 4. Bennett P., Wei L. (2006), Market structure, fragmentation and market quality, "Journal of Financial Markets", vol. 9, s. 49-78.
 5. Bessembinder H. (1999), Trade execution costs on NASDAQ and the NYSE: a post-reform comparison, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 34 (3), s. 387-407.
 6. Bessembinder H., Kaufman H.M. (1998), Trading costs and volatility for technology stocks, "Financial Analyst Journal", vol. 54(5), s. 64-71.
 7. Brown S.J., Warner J.B. (1985), Using daily stock returns: The case of event studies, "Journal of Financial Economics", vol. 14(1), s. 3-31.
 8. Cissea A.K., Fontainea P. (2011), Economic Consequences of Stock Exchange Section Switching: Evidence from NYSE-Euronext Paris, International Conference of the French Finance Association (AFFI), May, www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1834351 (5.09.2014).
 9. Clyde P., Schultz P., Zaman M. (1997), Trading costs and exchange delisting: The case of firms that voluntarily move from the American Stock Exchange to the NASDAQ, "Journal of Finance", vol. 52(5), s. 2103-2112.
 10. Grammatikos T., Papaioannou G. (1986), Market reaction to NYSE listings: Tests of the marketability gains hypothesis, "Journal of Financial Research", vol. 9(3), s. 215-228.
 11. Huang R.D., Stoll H.R. (1996), Dealer versus auction markets: a paired comparison of execution costs on NASDAQ and the NYSE, "Journal of Financial Economics", vol. 41(3), s. 313-357.
 12. Jenkinson T., Ramadorai T. (2012), Does One Size Fit All? The Consequences of Switching Markets with Different Regulatory Standards, AFA 2008 New Orleans Meetings Paper European Corporate Governance Institute - Finance Working Paper No. 212/2008, version 2012, www.schulich.yorku.ca/client/schulich/Schulich_LP4W_ LND_WebStation.nsf/resources/Conference/$file/Does+One+Size+Fit+All+The+Consequences+of+Switchin g+Markets+with+Different+Regulatory+Standards.pdf (5.09.2014).
 13. Jones C.M., Lipson M.L. (1999), Execution costs of institutional equity orders, "Journal of Financial Intermediation", vol. 8(3), s. 123-140.
 14. Kadlec G.B., McConnell J.J. (1994),The effect of market segmentation and illiquidity on asset prices: Evidence from exchange listings, "Journal of Finance", vol. 49(2), s. 611-636.
 15. LaPlante M., Muscarella C.J. (1997), Do institutions receive comparable execution in the NYSE and NASDAQ markets? A transaction study of block trades, "Journal of Financial Economics", vol. 45(1), s. 97-134.
 16. Mamcarz K. (2012), Inwestorski marketong-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. McConnell J.J., Sanger G.C. (1984), A trading strategy for new listings on the NYSE, "Financial Analysts Journal", vol. 40(1), s. 34-38.
 18. Merton R.C. (1987), Presidential Address: A simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, "Journal of Finance", vol. 42, s. 483-510.
 19. Murphy J.J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 20. Pankaj K.J., Jang-Chul K. (2006), Investor Recognition, Liquidity, and Exchange Listings in the Reformed Markets, "Financial Management", Summer, s. 21-42.
 21. Rudke M., Zając P. (2014), Przejście na rynek główny nie gwarantuje zysków, GG Parkiet z 26 kwietnia 2014 (5425), www.parkiet.com/artykul/1368504.html (5.09.2014).
 22. Sapp T.R., Yan X. (2003), The NASDAQ-AMEX Merger, NASDAQ Reforms, and the Liquidity of Small Firms, "Journal of Financial Research", vol. 26, s. 225-242.
 23. Tse Y., Devos E. (2004), Trading costs, investor recognition and market response: An analysis of firms that move from the AMEX(NASDAQ) to NASDAQ(AMEX), "Journal of Banking & Finance", vol. 28(1), s. 63-83.
 24. Weaver D.G. (2006), Intraday Volatility on the NYSE and NASDAQ, "Advances in Quantitative Finance and Accounting", vol. 3, s. 111-138.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu