BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośmicki Eugeniusz (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
Egon Matzner, Monopolare Weltordnung Zur Sozoókonomie der US- Dominanz, Metropolis Verlag, Marburg 2000
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 2 (19), s. 238-246
Economics and Environment
Keyword
Recenzja, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Gospodarka, Gospodarka informacyjna, Integracja społeczna
Review, Social and economic conditions, Economy, Information economy, Social integration
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa Środkowo-Wschodnia
United States of America (USA), Central and Eastern Europe
Abstract
W latach dziewięćdziesiątych nastąpiło wiele podstawowych przemian społeczno- -gospodarczych, politycznych i ideologicznych. Istnieje już bardzo bogata literatura przedmiotu. Brakuje jednak często teoretycznej analizy tych przemian, a powszechnie dominuje myślenie w kategoriach neoliberalnej ekonomii. Stosunkowo rzadko pojawiają się krytyczne i pogłębione opracowania o podstawowych przemianach społecznych po 1989 roku. Jednym z takich opracowań jest praca prof. Egona Matznera: Jednobiegunowy ład światowy. O społecznej ekonomii dominacji Stanów Zjednoczonych.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Matzner E., Monopolar World Order. On the Socioeconomics of US Dominance, Savaria University Press, Schombathely 2000
  2. Popper K.R., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, KiW, Warszawa 1997
  3. Hodgson M., Economics and Utopia. Why the learning economy is not the end end of history, London 1999
  4. Lange O., Taylor F. M., On the economic theory of socialism. New York 1956
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu