BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska), Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Śmieja Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Structure and Restrictiveness of Financial Covenants in Bond Contracts on Catalyst
Struktura i restrykcyjność kowenantów finansowych w warunkach emisji obligacji notowanych na Catalyst
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 67-81, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Kowenanty finansowe, Obligacje, Wskaźniki finansowe, Papiery wartościowe, Rynek obligacji
Financial covenant, Bonds, Financial indicators, Securities, Bond market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena roli kowenantów finansowych stosowanych w warunkach emisji obligacji z rynku Catalyst oraz analiza rodzajów i cech tych kowenantów pod kątem ograniczania konfliktu pomiędzy właścicielami/menedżerami i obligatariuszami oraz ustalenie poziomu ich restrykcyjności. Metodologia badania - W artykule przeprowadzono przegląd literatury, a następnie na bazie samodzielnie przygotowanej bazy kowenantów dla rynku Catalyst przeprowadzono analizę opisową i statystyczną. Wynik - Wynikiem badań jest ustalenie, że polscy emitenci rzadko wykorzystują kowenanty finansowe, a jeśli już, to w większości bazując na kowenantach determinujących strukturę pasywów, a nie efektywność wykorzystywanego kapitału. Kowenanty oparte na wynikach mają bariery aktywacji ustawione na poziomie zerowym albo w obszarze strat. Liczba kowenantów i ich restrykcyjność nie jest powiązana z wielkością i z poziomem dźwigni finansowej emitentów. Oryginalność/Wartość - W publikacjach naukowych rynek Catalyst był traktowano dotąd jako element systemu finansowego w Polsce. Dotąd brak jest badań poświęconych relacjom między uczestnikami tego rynku. Artykuł wypełnia tę lukę, prezentując wyniki oryginalnych badań, koncentrując szczególną uwagę na kowenantach finansowych, będących często przedmiotem badań na rynkach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to study the role of financial covenants in contract of bonds quoted on Polish regulated market called Catalyst. We analyze types and features of financial maintenance covenants and their restrictiveness in regard to limiting conflict of interest between shareholders and bondholders. Design/Methodology/Approach - We review the related literature and conduct research based on hand collected database of covenants. Findings - We notice that Polish public bond issuers use financial covenants relatively rare. The most common types of financial maintenance covenants are based on balance sheet and determine the greatest acceptable leverage. Issuers usually avoid using performance covenants and if they decide to use it, the threshold value is zero or negative. Neither the number of financial covenants nor financial slack are correlated with seize or leverage of issuers. Originality/Value - There is a gap in Polish research on bonds contracts' requirements and our study is the first (although introductory) attempt to explore this field which is very popular in foreign studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achleitner A.K., Braun R., Hinterramskogler B., Tappeiner F. (2012), Structure and determinants of Financial Covenants in Leveraged Buyouts, "Review of Finance", Vol. 16, pp. 647-684.
 2. Begley J., Feltham G.A. (1999), An empirical examination of the relation between debt contracts and management incentives, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 27, Issue 2, pp. 229-259.
 3. Bradley M., Roberts, M.R. (2004), The Structure and Pricing of Corporate Debt Covenants, 6th Annual Texas Finance Festival, dostępny na SSRN: http://ssrn.com/abstract=585882.
 4. Christensen H.B., Nikolaev V.V. (2011), Capital versus Performance Covenants in Debt Contracts, Chicago Booth Research Paper No. 11-06, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1747909.
 5. Citron D.B. (1995), The Incidence of Accounting-Based Covenants in UK Public Debt Contracts: an Empirical Analysis, "Accounting and Business Research", Vol. 25(99), pp. 139-150.
 6. Cotter J. (1998), Utilisation and restrictiveness of covenants in Australian private debt contracts.
 7. Day J.F.S., Taylor P.J. (1996), Loan contracting by UK corporate borrowers, "Journal of International Banking Law", pp. 318-325.
 8. Day J., Taylor P. (1998), The Role of Debt Contracts in UK Corporate Governance, "Journal of Management and Governance", Vol. 2, pp. 171-190.
 9. Demerjian P.R. (2011), Accounting standards and debt covenants: Has the "balance sheet approach" led to a decline in the use of balance sheet covenants?, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 52, s. 178-202.
 10. Demerjian P.R., Owens E.L. (2013), Measuring Financial Covenant Strictness in Private Debt Contracts, available at: http://ssrn.com/abstract=2232880.
 11. Demiroglu C., James Ch.M. (2010), The Information Content of Bank Loan Covenants, "The Review of Financial Studies, Vol. 23, No. 10, pp. 3700-3737.
 12. Dichev I.D., Skinner D.J. (2002), Large-Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis, "Journal of Accounting Research", Vol. 40, No. 4, pp. 1091-1123.
 13. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Ismail R.H. (2014), The Determinants of Financial Covenants on Private Debt: The Case of Listed French Companies, "Research Journal of Finance and Accounting", Vol. 5, No. 15, pp. 176-183.
 15. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
 16. Moir L., Sudarsanam S. (2007), Determinants of financial covenants and pricing of debt in private debt contracts: the UK evidence, "Accounting and Business Research", Vol. 37, No. 2, pp. 151-166.
 17. Myers S.C. (1977), Determinants of corporate borrowing, "Journal of Financial Economics", Vol. 5, pp. 147-175.
 18. Reisel N. (2010), On the value of restrictive covenants: An empirical investigation of public bond issues, "Working Paper", Southern Methodist University.
 19. Smith C.W., Warner Jr. and J.B. (1979), On financial contracting. An analysis of bond covenants, "Journal of Financial Economics", Vol. 7, pp. 117- 161.
 20. Śmieja N., Pauka M. (2013) Analiza konwenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Vol. 47, No. 3, pp. 551-561.
 21. Tappeiner F.T. (2010), Structure and determinants of financial covenants in leveraged buyouts, dissertation on Technische Universität München, http://www.mediatum.ub.tum.de/doc/997895/997895.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu