BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworek Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Szałucka Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Title
Formy polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych - wyniki badania
Entry Modes of Polish Foreign Direct Investment - Research Results
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 621-632, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Przedsiębiorstwo, Joint ventures, Inwestycje zagraniczne Polski
Direct investments, Foreign investment, Enterprises, Joint ventures, Polish foreign investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań własnych dotyczące form organizacyjno-prawnych polskich inwestycji za granicą. Problem został przedstawiony na kilku płaszczyznach: sposobu wejścia do kraju lokaty, rodzaju działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych oraz miejsca lokalizacji inwestycji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the research results carried out in the years 2007-2008 among Polish direct investors. The empirical findings refer to the entry modes of foreign direct in-vestment of Polish enterprises according to the level of control over its overseas operation, such as full ownership (a subsidiary or a branch) or joint venture. The analysis carried out in the paper was based on three criteria - the entry mode such as greenfield or acquisition, the type of economic activity and the geographic location of the foreign affiliate.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Filliol O.A., Das internationale Joint Venture als Markterschließungsform in Japan, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 1994.
  2. Glaister K.W., Buckley P., UK international joint ventures: An analysis of patterns of activity and distribution, "British Journal of Management" 1994, no. 5.
  3. Gorynia M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE, Poznań 2000.
  4. Jancker B., Tiedtke H., Joint Ventures. Eine Einführung, Verlag Die Wirtschaft Berlin, Berlin 1990.
  5. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK, Toruń 2004.
  6. OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Paris 1996.
  7. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  8. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG PRESS, Warszawa 1998.
  9. Szałucka M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskich inwestorów, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2008.
  10. Szóstek A, Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych - wybrane problemy, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu