BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Title
Menedżer w środowisku starzejących się zasobów pracy
Manager among Ageing Human Resources
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 801-811, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie menedżerskie, Ludzie starsi
Diversity management, Managerial managing, Elderly people
Note
streszcz., summ.
Abstract
Postępujące procesy starości demograficznej prowadzą do dekompozycji dotychczasowej struktury zasobów pracy według wieku. W związku z tym kadra menedżerska będzie coraz częściej zobligowana do podjęcia nowych kwestii związanych z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie starzenie się zasobów pracy będzie miało wpływ na osiąganie celów organizacyjnych. W artykule przedstawiono obszary ZZL oraz przykładowe zadania dla menedżerów liniowych dotyczące starszych pracowników. Omówiono także wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród menedżerów liniowych na temat ich doświadczeń w kierowaniu pracą starszych pracowników. Chodzi o szerokie spektrum działań objętych zarządzaniem różnorodnością ze względu na wiek w miejscu pracy.(abstrakt oryginalny)

The ageing of societies affects workforce structures existing in enterprises. Employment will undergo age-related polarization. There is a whole range of stereotyped views on the job performance of older workers and their wishing, or not, to be still active and on what to do to encourage their activity - the period of readily available early retirement is coming to an end and the official retirement age will be gradually raised - whether the ageing labour force likes it or not. The discussed research aims at the selected problems of the line managers managing ageing human resource. Managing a diverse-age workforce will become a sought-after skill of the line managers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bovenschulte M., Huch M., Preliminary Synthesis Paper based on the results of the European JPJ-Workshop on 28/29 January 2010, Berlin. Joint Programming Initiative More Years, Better Lives. The Potentials and Demographic Change, presented by German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 5.03. 2010.
 2. Ester P., Muffels R., Schippers J., Wilthagen T. (red.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives, Edward Elgar Publishing Limited, UK, USA, 2008.
 3. Grzegorzewska M., Minty P., EU labour markets in time of economic crisis, prezentacja na konferencji Employment in Europe 2009, 2 grudnia 2009, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, eie2009_conf_eu_lm_en[1], 7.03.2010.
 4. Ivancevich J.M., Human Resource Management, McGraw-Hill, 2004.
 5. New Perspectives on a Longer Working Life In Croatia and Slovenia, The Institute of Economics, Friedrich-Ebert-Stiftung, Zagreb 2008.
 6. Skirbekk V., Age and individual productivity: a literature survey, MPIDR Working Paper no 28, Rostock, Max Planck Institute for Demographic Research, http://www.demogr.mpg.de./papers/working/wp-2003-028.pdf, 22.03.2010.
 7. Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008.
 8. Statistics in Focus, Eurostat, 2010, 13.
 9. Stępień Ł., Wynagrodzenia pracowników o różnym stażu pracy w 2009 roku, portal Sedlak &Sedlak Wynagrodzenia.pl, 8.03.2010.
 10. Strenger C., Ruttenberg A., Życie zaczyna się po czterdziestce, "Harvard Business Review. Polska", październik 2008.
 11. Urbaniak B., Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 12. Watson D., Pichler F., Wallace C., Subjective Well-being in Europe. Second European Quality of Life Survey, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu