BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miernik Błażej, Wawrzak Sebastian
Title
Co się stało z "bałtyckim tygrysem"?
What has Happened with the "Baltic Tiger"?
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 121-134, tab.
Keyword
Sytuacja gospodarcza, Inwestycje międzynarodowe, Waluta, Finanse publiczne
Economic situation, International investment, Currencies, Public finance
Note
streszcz., summ.
Country
Łotwa
Latvia
Abstract
"Bałtycki tygrys", niegdyś bardzo trafne określenie jednego z dynamicznie rozwijających się bałtyckich krajów - Łotwy, obecnie wydaje się sporym nadużyciem. Takiego określenia w odniesieniu do gospodarki Litwy, Łotwy i Estonii użył m.in. Leszek Balcerowicz, chwaląc rządy tych krajów za politykę fiskalną w latach 2000-2002. Poczynania Łotwy bardzo dobrze oceniał również Robert Gwiazdowski, przedstawiając koncepcję podatku liniowego wprowadzonego na Łotwie 1 stycznia 1995 r. jako jedną z wielu poprawnie wprowadzonych reform naprawy finansów publicznych. Z punktu widzenia ekonomisty trudno nie zadać pytania: co się stało, że ta chwalona, dynamicznie rozwijająca się gospodarka załamała się w niespełna 10 lat później po pierwszych udanych reformach? Czy przyczyną była szybko rosnąca nierównowaga w bilansie handlowym i tym samym spore uzależnienie gospodarki od zagranicy? Czy też rosnąca stopa inflacji, sztywny kurs walutowy i niezdążenie z wprowadzeniem euro; a może zwyczajne "przegrzanie się" gospodarki, olbrzymi optymizm rządu poprzez zwiększanie wydatków publicznych, podnoszenie pensji średnio o 30-40 %3? Być może źródła kryzysu na Łotwie należy upatrywać wśród zachowania zwyczajnych obywateli i firm tego kraju? Na te i podobne pytania autorzy niniejszego tekstu postarają się odpowiedzieć. (fragment tekstu)

The article illustrates the economic situation in Latvia in 2003-2009. The authors explain the reasons for the economic crisis in this small Baltic country. In examining the macroeconomic data has been put forward a thesis that the crisis in Latvia was of a multi-faceted nature. It was caused primarily by a dramatic increase in public expenditure combined with inhibition of growth (at a fixed exchange rate) and the irresponsible lending banks' policies. Another aspect affecting the economy of Latvia was the fact that the economy was opened by what was more susceptible to the global crisis. The authors states that the effects of the crisis are mainly indicated by higher inflationlower GDP, worsening trade balance and an increase of unemployment. The article draws attention to the link between the deterioration of economic indicators and the growing social crisis, which led to the resignation of the government. After careful analysis of the causes and effects of the economic crisis in Latvia during this period,a debate has taken place over the solutions proposed by the IMF and the degree of their implementation by the government, yet also above the remedies applied, and their impact on the improvement of the situation in Latvia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cameron A., Crisis? What crisis? Displacing the spatial imaginary of the fiscal state, "Geoforum" Vol. 39, Iss. 3, 2008, s. 1153.
 2. Cordero J. A., The IMF's Stand-by Arrangements and the Economic Downturn in Eastern Europe the Cases of Hungary, Latvia, and Ukraine, CEPR, Washington, D.C. 2009, s. 5.
 3. Gwiazdowski R., Podatek progresywny i proporcjonalny: doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Wyd. UW, Warszawa 2007, s. 433.
 4. http://fakty.interia.pl/swiat/news/pograzona-w-kryzysie-lotwa-tworzy-nowy-rzad,1 265 951,4, 21.01.2010.
 5. http://ft.onet.pl/10,28 390, kryzys_na_lotwie_powtorka_z_argentyny,artykul.html, 21.01.2010.
 6. http://www.balcerowicz.pl/publikacje/baltycki_tygrys.pdf, s. 1, 21.01.2010.
 7. http://www.csb.gov.lv, 18.01.2010.
 8. http://www.rmf.fm/fakty,151 739, Rzad,Lotwy,podal,sie,do,dymisji.html, 21.01.2010.
 9. http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,610 991,00.html, 20.01.2010.
 10. http://www.wprost.pl/ar/182 466/Lotwa-w-tarapatach-w-kasie-panstwa-brakuje-140-mln.- euro/, 21.01.2010.
 11. http://wyborcza.biz/biznes/1,101 562,7 276 094,Bezrobocie_na_Lotwie_wzroslo_do_18_4_proc_.html, 19.01.2010.
 12. http://wyborcza.pl/1,76 842,6 058 675, Szwecjo__prosimy__zajmij_Lotwe.html, 21.01.2010.
 13. http://wyborcza.pl/1,76 842,6 861 636, Laucins__Na_Lotwie_wszyscy_brali_udzial_w_tej_samej.html, 21.01.2010.
 14. https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/car120 409b.htm, 21.01.2010.
 15. IMF Country Report No. 0/03, January, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr0903.pdf
 16. International Financial Statistics, November 2009, IMF, Washington, D.C. 2009, s. 760-767.
 17. Latvijas statistika, www.csb.gov.lv
 18. Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl
 19. Roubini N., Latvia's currency crisis is a rerun of Argentina's, "Financial Times" 11.06.2009, s. 9.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu