BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świderska Agnieszka (Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)
Title
II Polityka ekologiczna państwa - omówienie
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 2 (19), s. 219-226
Economics and Environment
Keyword
Polityka ekologiczna państwa, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Gospodarka
State ecological policy, Social and economic conditions, Economy
Country
Polska
Poland
Abstract
Opracowany w 1990 roku dokument Polityka ekologiczna państwa w zasadniczy sposób przyczynił się do ekologizacji struktur państwa. Na skutek zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, rosnących nakładów inwestycyjnych na zadania proekologiczne, konsekwentnego wdrażania mechanizmów prawnych i ekonomicznych Polityki... nastąpiło zmniejszenie presji na środowisko i poprawa stanu środowiska. Można zatem stwierdzić, że była ona skuteczna i spełniła swoje zadanie. Po dziesięciu latach funkcjonowania Polityki ekologicznej państwa istnieją przesłanki do tego, aby ją uaktualnić, wskazując na nowe zadania oraz korygując to, co nie zostało wykonane. Odmienny charakter społeczno-ekonomiczny i polityczny kraju w latach dziewięćdziesiątych skłonił do tego, by nieco inaczej spojrzeć na politykę ekologiczną państwa i dostosować ją do wymagań wewnętrznych i zewnętrznych bardziej niż miało to miejsce w latach 1990-1991. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy ekonomiczne, społeczne i prawne, wyd. 4, PWE, Warszawa 2001
  2. Dubiel J., Chodzi o przyszłość każdego z nas. "Ekoprofit" 2001 nr 6(55)
  3. Śleziak C., strategia i polityka ekologiczna. "Ekoprofit" 2001 nr 6(55)
  4. Żylicz T., Brak konkretnych narzędzi. "Ekoprofit" 2001 nr 6(55)
  5. Nowicki M., z czym wkraczamy w XXI wiek?
  6. Górski M., Bliżej idei ekorozwoju. "Ekoprofit" 2001 nr 6(55)
  7. Poskrobko B., Naprzeciw współczesnym tendecjom rozwojowym, "Ekoprofit" 2001 nr 6(55)
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu