BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kušlevič-Masiak Erika
Title
Kryzys na Litwie
Economic Crisis in Lithuania
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 135-148, wykr., tab.
Keyword
Finanse publiczne, Gospodarka, Kryzys gospodarczy
Public finance, Economy, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Współczesny kryzys finansowy stał się kolejnym dowodem na to, że skala wzajemnej współzależności gospodarek sprzyja szybkiemu rozpowszechnianiu się również negatywnych zjawisk gospodarczych. Katalizatorem tego stanu rzeczy jest nie tylko coraz bardziej intensywny globalny przepływ strumieni finansowych, ale i szybki, powszechny dostęp do informacji. Skutki zawirowań gospodarczych w USA mocno odczuły kraje nadbałtyckie. Zaledwie kilka lat temu stawiane za wzór do naśladowania gospodarki Litwy, Łotwy i Estonii gwałtownie zwolniły. Dekoniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych uwypukliła strukturalne problemy wewnętrzne. Jeszcze niedawno dwucyfrowe tempo wzrostu PKB przerodziło się w dwucyfrową stopę bezrobocia. Aktualny bilans kryzysu gospodarczego na Litwie to zwolnienie gospodarki do tempa rozwoju sprzed 16 lat. Negatywne skutki osłabienia popytu wewnętrznego i zewnętrznego skutecznie wspomagała krótkowzroczna polityka fiskalna rządu oraz skomplikowana sytuacja energetyczna kraju. (fragment tekstu)

Through the huge part of the first decade of the 21st Century the Baltic countries were admired as the fastest growing transition economies in Europe and one of the fastest growing economies in the World. Lithuania and it's neighbours became more integrated into international markets. Lithuania joined the EU and became a member of the NATO. The financial crisis of 2007 showed the World how vulnerable this small European economy is. The sharp slowdown of the global economy, forced down most of the essential economic growth indicators of Lithuania. In 2009 the global recession reached the country. The damage it brought reduced most of the successes Lithuania achieved during the last 16 years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 2009 m. sausio - rugsejo Menesio apzvalga Lietuvos Respublikos Ukio Ekonomines ir Socialines bukles, Lietuvos Ukio Ministerija, Vilnius 2009, s. 39.
 2. Accession monitoring report. May 2004-December 2007, Home Office, Border & Immigration Agency 2008, s. 9-11.
 3. Adomenas M. et al., Lietuvos Tauta: bukle ir raidos perspektyvos, Leidykla Versus Aureus, Vilnius 2007, s. 150.
 4. Baltijos šalių apžvalga, HansaBank, Vilnius 2008, s. 14.
 5. Bossak J. W., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 51.
 6. Dane Ministerstwa Gospodarki Litwy.
 7. Davulis G., Euro ivedimo Lietuvoje pasekmiu analize, atsizvelgiant i uzsienio saliu patyriamą, "Ekonomika ir sadyba: aktualijos ir perspektyvos" nr 4 (13), 2008, s. 97-105.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01 032 010-AP/EN/3-01 032 010-AP-EN.PDF
 9. http://www.lrinka.lt/Pranesim/LET2010.pdf
 10. Kuodys R., Lietuvos ekonomikos transformacja 1990-2008 metais: etapai ir pagrindines ekonomines politikos klaidos, Lietuvos Bankas, Vilnius 2008, s. 103.
 11. Lietuvos ekonomikos perspektyvos, DnB Nord Bankas, Vilnius 2009, s. 8.
 12. Lietuvos Statistikos Departamentas.
 13. www.stat.gov.lt
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu