BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komór Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Determinanty popytu na produkty mleczarskie (na przykładzie województwa lubelskiego)
The Determinants of Milk Products Demand (on the Example of Lublin Voivodeship)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 278-290, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Przemysł mleczarski, Popyt, Konkurencyjność
Dairy industry, Demand, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Determinanty popytu stanowią o osiąganych przewagach konkurencyjnych oraz o pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Przedmiotem badań w niniejszej pracy są te czynniki wpływające na popyt na produkty mleczarskie, które związane są z lokalizacją przedsiębiorstw mleczarskich w województwie lubelskim. Stąd głównym przedmiotem analizy jest wpływ determinantów popytu na konkurencyjność ex Aten mleczarni na poziomie regionalnym. (abstrakt oryginalny)

The determinants of demand determine competitive advantages as well as competitive position of enterprises. This paper identifies and examines those factors influencing milk products demand which are connected with Lublin voivodeship's milk enterprises locations. Thus the principal aim of this analysis is an impact of demand determinants on ex ante competitiveness of milk factory on the regional level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
 2. Baruk A.I., Postrzeganie polskich i zagranicznych produktów spożywczych przez konsumentów, "Marketing i Rynek" 2010, nr 1.
 3. Chorąży K., Rzeka mleka kipiąca od nowości, "Wiadomości Handlowe" marzec 2010, nr 3(93), http://wiadomoscihandlowe.pl/content/view/21950/3234/.
 4. Dyngus M., ARR - finansowanie mechanizmów na rynku mleka (1 maja 2004-31 grudnia 2007), "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2008, nr 3.
 5. Góralczyk M., Uwarunkowania konsumpcji produktów spożywczych, "Marketing i Rynek" 2009, nr 10.
 6. Grzybowska-Brzezińska M., Determinanty wyboru produktów żywnościowych, "Marketing i Rynek" 2010, nr 3.
 7. Popyt na żywność. Stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Warszawa 2006.
 8. Popyt na żywność. Stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Warszawa 2007.
 9. Popyt na żywność. Stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Warszawa 2008.
 10. Warunki życia ludności w województwie lubelskim w latach 2006-2008, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2009.
 11. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 12. Znaczenie miejsca wytwarzania produktu w wyborach konsumenckich, komentarz: M. Rosłan, TNS OBOP na zlecenie marki Żywiec, TNS OBOP, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu