BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołakowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Inwestycje firm japońskich w Polsce - dynamika i kierunki rozwoju
Investments of Japanese Companies in Poland - Development Dynamics and Directions of Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 662-672, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Rozkład przestrzenny, Dynamika inwestycji, Kapitał zagraniczny, Współpraca gospodarcza
Spatial distribution, Dynamic of investment, Foreign capital, Economic cooperation
Note
streszcz., summ.
Country
Japonia
Japan
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie dynamiki napływu inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa z kapitałem japońskim w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat, w ujęciu zarówno ilościowym, jak i wartościowym. Zaprezentowano również informacje dotyczące ich przestrzennego rozmieszczenia. W opracowaniu wskazano także na potencjalne kierunki rozwoju oraz obszary inwestycyjne japońskich firm w Polsce w najbliższych latach.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the hereby article is to present the dynamics of inflowing investments performed by enterprises with Japanese capital in Poland during the recent several years in both quantitative and value oriented perspective. Information regarding their spatial distribution has also been included. Additionally the study indicates potential development directions and investment areas of Japanese companies in Poland planned for the coming years.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. http://www.pl.emb-japan.go.jp/info.htm,
 2. http://www.jetro.go.jp/ poland/ekonomiczne/ inwestycje/.
 3. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/Japonia.htm, 20.10.2010.
 4. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx, 2010.
 5. List of Major Foreign Investors in Poland with Comment - December 2008, PAIiIZ, Warszawa, 2009.
 6. PKB Japonii w II kw. 2010 wzrósł zaledwie o 1/5 oczekiwanej wartości, Portal Onet Biznes za PAP,http://gielda.onet.pl/pkb-japonii-w-ii-kw-2010-wzrosl-zaledwie-o-15-ocze,18726,3527434,1, news-detal, 26.10.2010.
 7. Podpisanie porozumienia o współpracy w energetyce węglowej, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Tokio, http://www.tokio.polemb.net/index.php?document=439; 27.10.2010
 8. Przyjazdy do Polski według kwartałów 2009 r. (tys.) i zmiany do odp. okresu 2008 r., http://www.intur.com.pl/warsztat.htm#kraje2009, 27.10.2010.
 9. Tarnowski A., Polska i Japonia 1989-2004. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009.
 10. World Bank, World Development Indicators Database, http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf, 27.09.2010.
 11. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, grudzień 2004, http://www.nbp.pl/home.aspx?f =/publikacje/zib/zib.html.
 12. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, grudzień 2005, http://www.nbp.pl/home.aspx?f =/publikacje/zib/zib.html.
 13. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, styczeń 2009, http://www.nbp.pl/home.aspx?f =/publikacje/zib/zib.html.
 14. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, styczeń 2010, http://www.nbp.pl/home.aspx?f =/publikacje/zib/zib.html.
 15. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2009 roku. Zweryfikowany aneks za 2008 rok, Narodowy Bank Polski, Warszawa, wrzesień 2010., http://www.nbp.pl/home.aspx?f =/publikacje/zib/zib.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu