BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skibicka-Samojło Beata
Title
Kryzys w Rumunii
Crisis in Romania
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 149-160, tab., wykr.
Keyword
Sytuacja gospodarcza, Inflacja, Deficyt budżetowy, Kryzys gospodarczy
Economic situation, Inflation, Budget deficit, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Country
Rumunia
Romania
Abstract
Rumunia jest krajem postkomunistycznym, który przez wiele lat znajdował się w zapaści gospodarczej. Na skutek przeprowadzonych reformom, zwłaszcza zakładów produkcyjnych, gospodarka rumuńska w latach 2004-2007 rozwijała się w stałym tempie, powodując stopniowy spadek bezrobocia, inflacji oraz wzrost stopy życia ludności. W latach 2004-2007 produkt krajowy brutto w Rumunii kształtował się na wysokim poziomie, osiągając odpowiednio 8,5 %, 4,2 %, 7,7 % i 6,0 %. Gospodarka Rumunii rozwijała się niezwykle dynamicznie. (fragment tekstu)

Romania is one of the post-communistic country which had a long way to become politically stab and democratic country. In 2007 Romania became a member of the European Union. It started a lot of changes, both in political and economic areas. In consequence from 2004 to 2007 the Gross Domestic Product (GDP) in Romania increased by 100 %, the same as rewards. Inflation decreased from 9,3 % in 2004 to 6,6 % in 2007. Unemployment rate decreased to 4,1 %, and foreign companies increased their investments in Romania. At the end of 2008 economic growth decreased, which was the consequence of the World economic crisis. In 2009 was rapid growth of companies which declared bankruptcy. It was also a significant increase of terminated loans. Economic growth in Romania decreased to 7,1 %. The biggest problems were a decrease in domestic consumption, decreased companies investments, and a strong decrease of import. It was a very difficult time for Romania and many others countries. At the end of 2009 public debt made 21 % of GDP, and currency of Romania depreciated to euro. The Country had unstable political situation and a lot of social and economic problems occured. Now Romania needs many reforms to recover from the economic crisis and to find economic stimulus. In the near future, reforms of the social andpension system should be done. Government started a procedure to get a loan from the European Union, the International Monetary Fund (IMF) and The World Bank. It should be very helpful to improve the fiscal situation in country and to get macroeconomic stability. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) created special credit lines for banks to protect their financial fluency. The main aim of this action is to make loans more available in the future. Government of Romania plans to increase budget revenues and to decrease budget expenses which will be very difficult to fulfill. If the World economic crisis comes to the end, Romania will have a bigger chance to resolve internal problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Grela M., Perz A., Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, NBP, Warszawa 2007, s. 10.
 2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020
 3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1, 18.01.2010.
 4. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsieb060&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1, 17.01.2010.
 5. http://www.bukareszt.polemb.net/index.php?document=110, 18.01.2010.
 6. http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/0A7589B3-030C-4841-AD84-A1E07A4D1A22/29 476/AkcesjaBulgariiiRumuniidoUE1.pdf
 7. Marczuk K. P., Dwie dekady zmian. Rumunia 1989-2009, Difin, Warszawa 2009, s. 24.
 8. Monthly Bulletin, Bank of Romania, September 2009, s. 8.
 9. Mroczek M. et al., Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, Warszawa, grudzień 2009, s. 39.
 10. Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Narodowego Banku Rumunii, Ministerstwa Finansów Publicznych Rumunii.
 11. Willaume M., Nowe kraje w Unii Europejskiej: Bułgaria, Rumunia, Dialog, Warszawa 2007, s. 123.
 12. www.bukareszt.polemb.net/index.php?document=175, 15.01.2010.
 13. www.bukareszt.polemb.net/index.php?document=237, 14.01.2010.
 14. www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/pl/przeglady_miesieczne/article/detail,490, "Przegląd Gospodarki Rumuńskiej" nr 02, 2008, 15.01.2010.
 15. www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/przeglady_miesieczne/article/detail,490, Przeglady_prasy_w_2008_r.htm, "Przegląd Gospodarki Rumuńskiej" nr 01, 2008, 15.01.2010.
 16. www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/przeglady_miesieczne/article/detail,490, "Przegląd Gospodarki Rumuńskiej" nr 01, 2008, 15.01.2010.
 17. www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/przeglady_miesieczne/article/detail,490, "Przegląd Gospodarki Rumuńskiej" nr 12, 2009, 17.01.2010.
 18. www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/przeglady_miesieczne/article/detail,1875, Przeglady_prasy_w_2009_r.html, 18.01.2010.
 19. www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/przeglady_miesieczne/article?detail,490, "Przegląd Gospodarki Rumuńskiej" nr 8, 2007.
 20. www.forsal.pl/artykuly, 19.01.2010.
 21. www.msz.gov.pl, "Przegląd Gospodarki Rumuńskiej" nr 8, 2009, 18.01.2010.
 22. www.msz.gov.pl, 16.01.2010.
 23. www.msz.gov.pl, 19.01.2010.
 24. www.wiadomosci.wp.pl, 19.01.2010.
 25. www.wyborcza.biz, 20.01.2010.
 26. "Ziarul Financiar" 24.12.2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu