BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzęda, Tomasz, Anna Rogowska, Stolarek Robert
Title
Kryzys na Cyprze
The Republic of Cyprus Faces the Global Financial Crisis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 161-176, tab., wykr.
Keyword
Podatki, Inwestycje, Sytuacja gospodarcza, Kryzys gospodarczy
Taxes, Investment, Economic situation, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Country
Cypr
Cyprus
Abstract
Cypr jest jednym z krajów UE, w których przebieg kryzysu gospodarczego jest słabo odczuwalny. Rozwój ekonomiczny nie został wstrzymany, a gospodarka ma tendencję wzrostową. Według prognozy Komisji Europejskiej z dnia 19 stycznia 2009 r. oraz cypryjskiego ministra finansów Cypr będzie wśród tych krajów, które najmniej spośród krajów członkowskich UE odczują skutki kryzysu. Według Europejskiego Banku Centralnego Cypr rozwija się w imponującym, jak na kraj europejski, tempie. Wzrost gospodarczy jest stabilny. (fragment tekstu)

Although the global financial crisis hit most of the EU countries very hard, the Republic of Cyprus seems to be one of the "green island" on the economic map of Europe in 2008. The first decade of the 21st Century was the time of impressive growth of Cyprus GDP in accordance with the factors that stimulated the economy (liberal and open market, natural resources, export, tourism, friendly tax regulations etc.). The EU and the Euro-zone membership has had a huge positive impact and caused more stability. The first wave of crisis was hardly seen on Cyprus, but following ones caused some changes also in Cyprus economy and have had a negative impact on trade and transport activities, tourism, hotels, restaurants, manufacturing and export. However according to the international financial institutions, Cyprus economy will continue its positive growth in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ambasada Republiki Cypru, Cypryjskie Centrum Promocji Handlu w Warszawie, www.cyprustrade.pl, 19.03.2010.
 2. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nikozji, Struktura tworzenia PKB, www.nikozja.polemb.net
 3. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nikozji, www.nikozja.polemb.net, 19.03.2010.
 4. Economic crisis in Europe. Causes, Consequences and Responses, "European Economy" 7, 2009, Economic and Financial Affairs, European Commission.
 5. European Economy, European Commission, DG for Economic and Financial Affairs, Economic Forecasts, Spring 2009.
 6. Europejski Bank Centralny, Raport roczny 2007, http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html, 19.03.2010.
 7. Eurostat, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15 887, 19.03.2010.
 8. "Gazeta Lubuska" 05.02.2009.
 9. Górska A., Siemaszko M., Szymczyk Ł., Wyganowska H., Doświadczenia Cypru i Malty związane z wymianą walut krajowych na euro, Departament Zagraniczny NBP, Warszawa 2008, s. 11.
 10. http://forsal.pl/artykuly/382 372, 30.12.2009.
 11. http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20 090 205/LUBUSKA_24/673 091 602
 12. Opracowanie własne na podstawie danych EBC i Eurostatu.
 13. Opracowanie własne na podstawie danych The Statistical Service of the Republic of Cyprus.
 14. Stability Programme of the Republic of Cyprus 2007-2011, Ministry of Finance, December 2007.
 15. Statistical Service of the Republic of Cyprus, Ambasada RP w Nikozji.
 16. Woś R., Spadek eksportu i brak turystów uderzyły w Cypr i Maltę, http://forsal.pl/artykuly/382 372, 30.12.2009.
 17. www.cyprustrade.pl/index.php.id=24, 16.01.2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu