BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołaczek Artur
Title
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE i jej znaczenie dla przyszłej reprezentacji UE w organizacjach międzynarodowych
The EU Common Foreign and Security Policy and its Meaning for the Future Representation of the EU in International Organizations
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 179-195
Keyword
Polityka zagraniczna, Polityka handlowa, Organizacje międzynarodowe
Foreign policy, Trade policy, International organisations
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Traktat z Maastricht przyjęty 7 lutego 1992 r. określił po raz pierwszy - w ramach jednego z filarów bazowych Unii Europejskiej - Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa. Miała ona stać się podstawą tożsamości Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. W artykule przeprowadzono analizę jej podstawowych, prawnych instrumentów działania i dokonano porównania z instrumentami stosowanymi w ramach Wspólnej Polityki Handlowej w celu określenia możliwości rozwoju Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. (fragment tekstu)

The Treaty of Lisbon has hardly changed the practical range of the Common Foreign and Security Policy (CFSP). The legal instruments of CFSP are still more "soft" within the scope of their tying powers than e.g. instruments of the Common Commercial Policy. In particular this difference is underlined through the possibility of applying by member states the constructive abstention, what causes excluding them from complying with the possible decision. Moreover, the Declaration No. 41 to the Treaty of Lisbon explicitly states that the principle of flexibility could not be a legal ground for EU legislative acts within the scope of CFSP. The Treaty of Lisbon foresees that "The Union shall have legal personality" and "The Union shall replace and succeed the European Community". However, it should be noticed that the Declaration No. 24 to the Treaty of Lisbon brightly points that the legal personality of the UE does not entitle the EU to take actions (including law making) which would extend beyond competences entrusted the EU by member states. The effects of such comprehended CFSP are, first of all, a great vagueness of purposes of the foreign policy resulting from compromise attitude to it, as well as, the lack of consensus among member states, appearing often in the substantial matters concerning relations with other countries beyond the EU. Until CFSP is a main domain of member states with actually little entitlements of the EU, possibility of appearing of the EU as uniform block of countries is limited. The representation of the EU in international organizations will be still fulfilled particularly by representatives of individual member states, in practice representing mainly their own businesses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barcz J., II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, wyd. 3, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. I-73-I-74.
 2. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, www.ukie.gov.pl, 22.12.2009, s. 41-42.
 3. Barcz J., Zasadnicze zmiany instytucjonalne, "Sprawy Międzynarodowe" nr 4 (LX), 2007, s. 17.
 4. Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej, w:, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, wyd. 3, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. I-199-I-214.
 5. Kamiński A., Ład światowy: anatomia zagrożeń (perspektywa Europy Zachodniej), "Sprawy Międzynarodowe" nr 1 (LX), 2007, s. 16-17.
 6. Kelam T., An EU realpolitik to unravel the riddle of unruly Russia, "Europe's World" Nr 11, 2009, s. 25-26.
 7. Landaburu E., Hard choices on EU-Russia relations, "Europe's World" Nr 11, 2009, s. 30-31.
 8. Leonard M., Popescu N., A five-point strategy for EU-Russia relations, "Europe's World" Nr 8, 2008, s. 22.
 9. Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, PISM, Warszawa 2007, s. 124.
 10. Ostrihansky R., Wspólna Polityka Handlowa, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, wyd. 3, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. II-452.
 11. Paszewski T., Europa i USA - nowe partnerstwo?, "Sprawy Międzynarodowe" nr 1 (LX), 2007, s. 25.
 12. Romaniuk-Całkowska E., Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" nr 4 (LX), 2007, s. 146.
 13. Traktat z Lizbony - vide art. 31 skonsolidowanego Traktatu o Unii Europejskiej, Dz U UE serii C 09.05.2008, nr 115, s. 33.
 14. Vide art. 215 skonsolidowanego Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzU UE serii C 09.05.2008, nr 115, s. 144.
 15. Vide art. 27 ust. 1 i 2 skonsolidowanego Traktatu o Unii Europejskiej, DzU UE serii C 09.05.2008, nr 115, s. 32.
 16. Vide art. 28 skonsolidowanego Traktatu o Unii Europejskiej, DzU UE serii C 09.05.2008, nr 115, s. 32.
 17. Vide art. 30 skonsolidowanego Traktatu o Unii Europejskiej, DzU UE serii C 09.05.2008, nr 115, s. 33.
 18. Wiśniewska M., Sankcje ekonomiczne Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" nr 2, 2005, s. 35.
 19. Wyrozumska A., Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, wyd. 3, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. II-782.
 20. Zawidzka A., I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, wyd. 3, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. I-52-I-53.
 21. Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007, s. 210-211.
 22. Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 58.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu