BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński), Putek-Szeląg Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestowanie pośrednie na rynku nieruchomości
Indirect Investing in Real Estate Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 159-172, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek nieruchomości, Fundusze inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Inwestycje pośrednie
Real estate market, Investment funds, Financial investment, Indirect investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości inwestowania pośredniego na rynku nieruchomości. Omówiono dostępne na polskim rynku instrumenty, które dają możliwość pośredniego inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce, oraz przeprowadzono analizę dochodowości tych instrumentów w latach 2011-2014. Wskazano na problemy występujące na rynku nieruchomości, które przekładają się na atrakcyjność inwestycyjną funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości oraz spółek sektora deweloperskiego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the indirect investment opportunities on the real estate market. Moreover, it discusses instruments on the Polish market that open the opportunities for indirect investments in the Polish real estate market. The authors analysed the profitability of these instruments in 2011-2014. Finally, they pointed to the problems faced by the real property market that have an effect on the attractiveness of the real property investment funds and the property development companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antkiewicz A., Kalinowski M. (red.) (2008), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
  2. Ball M., Lizieri C., MacGregor B.D. (1998), The Economics of Commercial Property Markets, Routledge, London.
  3. Gierałtowska U. (2010), Inwestycje na rynku nieruchomości w warunkach polskich, w: Rynek kapitałowy, red. W. Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 612, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Pruchnicka-Grabias I. (red.) (2008), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.
  6. Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny", R. 41, z. 3, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu