BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goral Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Szaleństwo czy racjonalność? : analiza wybranych krachów giełdowych w świetle teorii finansów behawioralnych
Madness Or Rationallity? : Analysis of Chosen Stock Crashes in Light of Theory of Behavioral Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 173-183, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Finanse behawioralne, Bańka spekulacyjna, Spekulacje giełdowe, Historia gospodarcza
Behavioural finance, Economic bubble, Stock market speculations, Economic history
Note
streszcz., summ..
Abstract
Występujące w historii liczne bańki spekulacyjne podają w wątpliwość hipotezę o efektywności rynku kapitałowego. Jej głównymi oponentami są przedstawiciele teorii finansów behawioralnych, którzy wskazują na liczne anomalie występujące na rynku. Celem artykuły jest przedstawienie skrajnych przypadków takich anomalii, jakimi są bańki spekulacyjne. W tym celu zostaną przedstawione wybrane krachy, a ich wyjaśnienie będzie miało podstawy w teorii finansów behawioralnych. (abstrakt oryginalny)

In the history of finance many speculative bubbels appeared. This is stong argument against hypothesis of capital market efficiency. Most of the oponents are representatives of behavioral finance theory who points a lot of capital's market anomalies. The main aim of the article is presentation extreme cases of this anomalies which are speculative bubbels. In this purpose there will be presented chosen meltdowns and its explenation in the light of behavioral finance theory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicki J., Bogucka M. (1989), Historia Holandii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 2. Buczek S.B. (2005), Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Chancellor E. (2001), Historia spekulacji finansowych, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 4. Czerwonka M., Gorlewski B. (2012), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Fama E. (1970), Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, "Journal of Finance", vol. 25, nr 2.
 7. Mackay Ch. (1999), Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, WIG-Press, Warszawa.
 8. Majewski S. (2012), Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Malkiel G.B. (2003), Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem, WIG-Press, Warszawa.
 10. Sławiński A. (2006), Rynki finansowe, PWE, Warszawa.
 11. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Zaleśkiewicz T. (2003), Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do finansów behawioralnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. Zielonka P. (2008), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu