BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wejner Przemysław
Title
Cele i skuteczność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego
The Objectives and the Efficiency of the European Central Bank's Monetary Policy
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 197-217, wykr., tab.
Keyword
Strefa euro, Inflacja, Polityka pieniężna
Eurozone, Inflation, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Company
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstract
Celem artykułu jest ocena potencjału EBC w zakresie prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej z punktu widzenia architektury Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), jego narzędzi (zwłaszcza na tle pozaeuropejskich banków centralnych) oraz dotychczasowych osiągnięć. Aby zweryfikować tezę o pozytywnym wpływie unii walutowej w Europie na koniunkturę gospodarczą państw członkowskich, dokonana zostanie analiza porównawcza głównych wskaźników makroekonomicznych UGW z innymi krajami rozwiniętymi, takimi jak USA, Wielka Brytania i Szwecja. Ze względu na zwięzły charakter pracy oraz bogatą literaturę tematu zrezygnowano ze szczegółowego opisu rozwiązań instytucjonalnych oraz celów i narzędzi przewidzianych dla EBC w Traktacie o Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The European Central Bank is the key institutional feature of the Economic and Monetary Union, which was established to conduct monetary policy in the euro zone. Fulfilling this role requires adopting policy measures tailored to the performance of all heterogenic eurozone economies (one-size-fits-all monetary policy). Therefore, it can be regarded as an ultimate test of both economic concepts underlying the institutional framework of the ECB (e.g. the "conservative central banker" approach) and the assumption of the euro zone countries forming an optimum currency area. The main aim of this paper is to assess the potential of the ECB to run efficient monetary policy in the view of the architecture of the European System of Central Banks, its policy toolbox and the up-to-date performance. Moreover, in order to verify the influence of the single monetary policy on the eurozone countries, I will present a comparison of various economic indicators for the EMU and other developed economies, namely the USA, the United Kingdom and Sweden. However, it must be emphasized that although data used in the analysis encompasses the first ten years of the ECB's operation, the available time series are still too short to make definitive conclusions, especially in the context of the current financial and economic crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. rocznica EBC, "Biuletyn Miesięczny EBC" 06.2008, s. 49.
 2. A tricky balancing act, "The Economist" 5.02.2009, s. 23.
 3. A tricky balancing act, op.cit. W styczniu 2009 r. Standard&Poor's obniżył rating kredytowy Hiszpanii z "AAA" do "AA+", Grecji z "A" do "A-" oraz Portugalii z "AA-" do "A+", http://www.rferl.org/content/Europe_Hit_By_Downgrades_As_Deficits_Balloon/1 372 932.html, 03.03.2009.
 4. Beck G., Weber A., Inflation Rate Dispersion and Convergence in Monetary and Economic Unions: Lessons for the ECB, "CFS Working Paper Series" Nr 2005/31, 2005, s. 18-19.
 5. Benigno P., Lopez-Salido J. D., An evaluation of alternative targeting rules for the ECB, w: Monetary Policy Fiscal Policies and Labour Markets: Macroeconomic Policymaking in the EMU, red. R. Beetsma, C. Favero, A. Missale, V. A. Muscatelli, P. Natale, P. Tirelli, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 32.
 6. Bernanke B., I. Mihov, What Does the Bundesbank Target?, "European Economic Review" Nr 41, 1997, s. 1025-1053.
 7. Blanchard O., Portugal, Italy, Spain, and Germany. The implications of a suboptimal currency area, [prezentacja przygotowana na] "WEL-MIT meeting", New York, 04.2006, s. 21.
 8. Cecchetti S. G.,The European Central Bank: a view from across the ocean, w: Monetary Policy, Fiscal Policies and Labour Markets: Macroeconomic Policymaking in the EMU, red. R. Beetsma, C. Favero, A. Missale, V. A. Muscatelli, P. Natale, P. Tirelli, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 12.
 9. Corsetti G., Pesenti P., Stability, Asymmetry, and Discontinuity: The Launch of European Monetary Union, "Brookings Papers on Economic Activity" Vol. 30, Nr 1999-2, 1999, s. 312-313.
 10. Council Recommendation 95/326/EC of 10 July 1995 on the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Community, OJ EC L 191, 12.08.1995, s. 0024-0028.
 11. Dadak K., Bank Rezerwy Federalnej a Europejski Bank Centralny, czyli polityka pieniężna a wzrost gospodarczy, "Arcana" nr 78, 2007, s. 53.
 12. Dane Eurostatu.
 13. de Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003, s. 206-207.
 14. EMU@10: successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union, "European Economy" Nr 2, 2008, s. 66.
 15. EU employment situation and social outlook, "European Commission Monthly Monitor" 10.2009, s. 12, http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/4 294 577/The-euro-is-torture-instrument-for-Spain.html
 16. Feldstein M., The Case Against EMU, "The Economist" 06.13.1992.
 17. Feldstein M., The European Central Bank and the Euro: The First Year, "NBER Working Paper" Nr 7517, 2000, s. 6.
 18. Growing apart?, "The Economist" 20.08.2009, s. 27.
 19. Hericourt J., And if One Size Fit All after All? A Counterfactual Examination of the ECB Monetary Policy under Duisenberg Presidency, "Cahiers de la Maison des Sciences Economiques Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)" Nr Bla04004a, 2004, s. 35-36.
 20. High tensions, "The Economist" 05.02.2009, s. 10.
 21. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20 601 085&sid=a5WgDB4nZwhQ&refer= europe, 03.03.2009.
 22. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20 601 087&sid=a.eDD21yTuUA&refer=home, 03.03.2009.
 23. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aIZ7lN9SDBPQ, 03.03.2009.
 24. http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2008-12/05/content_7 274 518.htm, 16.01.2009.
 25. http://www.nber.org/feldstein/dt070 299.html
 26. http://www.wprost.pl/ar/146 620/Kontrrewolucja-euro/
 27. Issing O., Gaspar V., Angeloni I., Tristani O., Monetary Policy in the Euro Area. Strategy and Decision Making at the European Central Bank, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 71.
 28. Lane P. R., The Real effects of EMU, "IIIS Discussion Paper" Nr 115, 01.2006, s. 2.
 29. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, s. 24.
 30. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009, s. 174-176.
 31. Rogoff K., The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target, "Quarterly Journal of Economics" Nr 100, 1985, s. 169-190.
 32. Sławiński A., Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro, ref. na Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, 29-30.11.2007, s. 4.
 33. Svensson L., Inflation targeting as a monetarypolicy rule, "NBER Working Paper" Nr 6790, 1998, s. 33-35.
 34. The EEAG Report on the European Economy 2007, CESifo, Munich 2007, s. 41-45.
 35. Thygesen N., A "One-Size-Fits-All" Monetary Policy, a briefing note for the Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament, 3 rd quarter 2003.
 36. von Hagen J., Brückner M., Monetary Policy in Unknown Territory. The European Central Bank in the Early Years, "ZEI Working Paper" Nr B18-2001, 2001, s. 27.
 37. World Economic Outlook Database, www.imf.org
 38. Wyplosz Ch., European Monetary Union: the Dark Sides of a Major Success, [ref. na konferencję] Panel Meeting of "Economic Policy", London, 21-22.10.2005, s. 28-29.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu