BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dobór menedżerów w grupach kapitałowych
Chief Executive Officers' Selection in Holdings
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 856-863, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Grupa kapitałowa, Doskonalenie kadr kierowniczych, Polityka personalna
Capital group, Management staff development, Personnel policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono problematykę doboru na stanowiska menedżerskie w grupach kapitałowych. Zaprezentowano zasady, jakimi powinni kierować się decydenci odpowiedzialni za rekrutację i selekcję na te stanowiska, a także omówiono korzyści i wady unii personalnej jako wyznacznika doboru kandydatów na członków rad nadzorczych oraz członków zarządów spółek zależnych. Dokonano również oceny możliwości i zasadności wykorzystania Assessment Center oraz testów psychologicznych jako narzędzi doboru kadry kierowniczej w grupach kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the problem of selection on CEO posts in holdings. The principles of selection processes on managerial posts in holdings are described. Advantages and disadvantages of "personal union" treated as a determinant of the supervisory boards and boards' members selection in subsidiaries are also presented. The evaluation of Assessment Center and psychological tests as the "tools of selection" on managerial boards in holdings is made too.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - kreator - inspirator, Wydawnictwo Akade, Katowice 2000.
  2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  4. Lessem R.S., Managing Corporate Culture, Gower, Aldershot 1996.
  5. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  6. Lock D. (red.), Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  8. Nogalski B., Walentynowicz P. (red.), Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu