BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Osiemdziesiąt lat analizy fundamentalnej
Eighty Years of Fundamental Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 185-192, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Presja na wyniki krótkoterminowe, Analiza fundamentalna, Wycena akcji, Historia myśli ekonomicznej
Short-termism, Fundamental analysis, Equity valuation, History of economic thought
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł jest kolejną pracą z cyklu opisującego najważniejsze osiągnięcia teorii finansów, którą autor publikuje w serii "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia". Rozważania dotyczą analizy fundamentalnej, która jest klasycznym podejściem wspierającym podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji finansowych. Podejście to ma źródło w dociekaniach naukowych. Obecnie mija osiemdziesiąt lat od daty, którą można uznać za początek nowoczesnej analizy fundamentalnej. Jest to przesłanka do przedstawieniu kilku faktów i uwag związanych z tym klasycznym obszarem finansów. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyzwania stojące przed analizą fundamentalną. Skupiono się na dwóch najważniejszych: krótkoterminowości oraz uwzględnieniu czynników psychologicznych przy podejmowaniu decyzji. (abstrakt oryginalny)

The article is another work in the series describing major achievements of the theory of finance, which author has published in series "Finance, Financial Markets, Insurance". Considerations concern the fundamental analysis, which is the classical approach supporting financial investment decisions. This approach has its roots in scientific investigations. Currently, 80 years is passing from the date that can be considered as the beginning of modern fundamental analysis. It is the occasion for the presentation of some facts and observations relating to this classic area of finance. The challenges faced by fundamental analysis were presented in the last part of the article. The Author focused on the two most important ones: short-termism and psychological factors, which are taken into account when making decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buffett W.E. (1997), The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America, Library of Congress, Washington.
 2. De Witt J. (1671), Waerdye van lyf-renten naer proportie van los-renten, Haga.
 3. Fisher I. (1907), The Rate of Interest. Its Value, Determination and Relation to Economic Phenomena, MacMillan, New York.
 4. Fisher I. (1930), The Theory of Interest, as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it, MacMillan, New York.
 5. Graham B. (1949), The Intelligent Investor, the Definite Book on Value Investing, Harper Collins, New York.
 6. Graham B., Dodd D.L. (1934), Security Analysis: Principles and Technique, Mc Graw-Hill, New York.
 7. Halley E. (1861), Of Compound Interest, "The Assurance Magazine and Journal of the Institute of Actuaries", vol. 9, s. 259-269.
 8. Jajuga K. (2000), Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli sto lat teorii rynków finansowych, w: Rynek kapitałowy.
 9. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 37-48.
 10. Jajuga K. (2002), 50 lat teorii portfela, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 636-644.
 11. Jajuga K. (2004), Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 55-64.
 12. Jajuga K. (2007), 25 lat ekonometrii finansowej, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 91-100.
 13. Jajuga K. (2008), Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 42-52.
 14. Jajuga K. (2010), 45 lat teorii efektywnego rynku kapitałowego, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 7-16.
 15. Jajuga K. (2013), Równowaga rynku kapitałowego - pół wieku historii rodziny CAPM, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 181-192.
 16. Merton R.C. (1974), On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, "Journal of Finance", vol. 29, s. 449-470.
 17. Pinto J.E., Henry E., Robinson T.R., Stowe J.D. (2010), Equity Asset Valuation, 2nd Edition, Wiley, New York.
 18. Williams J.B. (1938), The Theory of Investment Value, Harvard University Press, Cambridge.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu