BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniec Iwona (Politechnika Łódzka)
Title
Anomia pracownicza, a sytuacje kryzysowe w organizacji
Anomie Employee, as Crises in the Organization
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1220-1231, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie ryzykiem, Nadużycia pracownicze, Zachowania pracownika, Wyniki badań, Anomia
Crisis situations, Risk management, Employee frauds, Employee behaviours, Research results, Anomy
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W pracy przedstawiono identyfikację determinant zarządzania wpływających na powstanie zjawiska anomii pracowniczej. Poprzez analizę krytyczną literatury oraz analizę porównawczą różnych determinant zwrócono uwagę, że obniżenie anomii zapobiega występowaniu sytuacji kryzysowych. Dodatkowo pokazano, że kontrolowanie poziomu anomii pracowniczej prowadzi z jednej strony do oszczędności, a z drugiej do budowy przewagi konkurencyjnej, czyli może być remedium na czasy kryzysu. Wyniki rozważań posłużą zmniejszeniu sytuacji kryzysowych wywoływanych anomią pracowniczą w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the identification of management determinants affecting in the formation of anomie at work. Through critical analysis of literature and comparative analysis of the various determinants pointed out that the reduction of anomie prevents the occurrence of emergencies. In addition, it is shown that controlling the level of anomie employee leads from one side to the savings, and on the other to build a competitive advantage, which can be a remedy for times of crisis. The results will be used to reduce the anomie employee in organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adler, F., Laufer, W.S. (ed.) (1995). The Legacy of Anomie Theory. New Brunswick, New Jersey.
 2. Ambroziak, D., Maj, M. (2013). Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach (2012) http://www.eulerhermes.pl/inne-uslugi/Documents/Raport%20Euler%20Hermes%20Anomia.pdf (06.02.2015).
 4. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 5. Bishop, T., Hydoski, F. (2010). Odporność korporacji. Warszawa: EMKA.
 6. Blikle, A.J. (2014). Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. http://liderzy.pl/img/f1147b08.pdf (06.02.2015).
 7. Dębicka, A. (2014). Zarządzanie sytuacją kryzysową w MŚP. Wybrane Problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma, s. 233-243.
 8. Deloitte, (2008). Nadużycia - niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008, Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach. Warszawa: Deloitte.
 9. Gallup, (2013). State of the American Workplace. Employee engagement insights for U.S. business leaders. http://www.gallup.com/services/176708/state-american-workplace.aspx (10.02.2015).
 10. Gulami, R., Noharia, N., Wohlgezogen, F. (2010). Kto i jak wygrywa w trudnych czasach. "Harvard Business Review". Polska, czerwiec, s. 60-71.
 11. Herman, R.P., Stawiński, J., Skylar, J.A., Keck, G. (2013). Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Hodson, R. (1999). Organisational Anomie and Worker Consent. Work and Occupations, vol. 26(3): 292-323.
 13. Johnson, P., Duberley, J. (2011). Anomie and culture management: reappraising Durkheim. Organization, July 2011; vol. 18, 4: s. 563-584.
 14. Kosewski, M. (2008). Wartości, godność i władza. Warszawa: VizjaPressa, http://www.firmyrodzinne.pl/download/tqm/Wartosci-godnosc-i-wladza.pdf (01.02.2015).
 15. Lalonde, C. (2004). In search of archetypes in crisis management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 12(2), s. 76-88.
 16. Małachowska-Borowczyk, M. (2012). Negatywna koncepcja ryzyka w teorii i praktyce zarządzania. W: E. Urbanowska-Sojkin (red.). Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe nr 2356, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 9-21.
 17. Pauch, D. (2014). Ryzyko nadużyć w mikro i małych przedsiębiorstwach w województwie zachodniopomorskim w świetle badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma, s. 244-252.
 18. Ryczywolska, M. (2014). Prof. Blikle szczerze o zarobkach: Nie mogę płacić sobie dużo, skoro nie mogę płacić pracownikom tyle, ile bym chciał http://natemat.pl/121085,blikle-szczerze-o-zarobkach-prezesa-nie-moge-placic-sobie-duzo-skoro-nie-moge-placic-pracownikom wywiad z dnia 28.10.2014 (03.02.2015).
 19. Słownik, HR (2014) http://www.jobfitter.pl/slownik-hr/anomia-pracownicza (03.02.2015).
 20. Staniec, I. (2011). Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach. Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1099, Łódź.
 21. Staniec, I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.) (2015). Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa: C.K. Beck.
 22. Wiliams, S., Zainuba, M., Jakson, R. (2008). Determinants Perceptions and Intentions. Journal of Management Research, tom 8, nr 2, s. 59-75.
 23. Żuber, A. (2009). Moralnie naganne korzyści. Personel i Zarządzanie nr 6, s. 57-59.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu