BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oszako-Pietrzak Aneta
Title
Instrumenty ochrony rynku w UE, ze szczególnym uwzględnieniem środków antydumpingowych
The Market Protection Instrumentsin the EU, with Particular Regard to the Anti-dumping Measures
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 235-250, tab.
Keyword
Postępowanie antydumpingowe, Handel międzynarodowy, Polityka handlowa, Środki antydumpingowe
Antidumping proceedings, International trade, Trade policy, Anti-dumping measures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Unia Europejska, podobnie jak większość pozostałych importujących gospodarek, stosuje system instrumentów ochrony rynku. Instrumenty te - środki antydumpingowe, antysubsydyjne oraz ochronne przed nadmiernym importem - dają Unii Europejskiej możliwość zabezpieczania jej producentów przed nieuczciwym handlem lub subsydiowanym przywozem, a także przed gwałtownymi zmianami przepływów handlowych w zakresie, w jakim wyrządzają one szkodę gospodarce UE. Powyższe instrumenty mają charakter "defensywny" i służą ochronie rynku przed niepożądanymi skutkami importu. Instrumenty te oddziałują na przywóz w sposób ograniczający, a w skrajnych przypadkach może nawet dojść do wyeliminowania importu z określonego kierunku. (fragment tekstu)

Market protection instruments in the European Union are a part of the rich set of instruments, which states in the conduct of trade policy. As indicated by the name of this instruments, they have a "defensive" character and their aim is to protect domestic markets against undesirable effects of import. The use of these instruments shall be ruled by international law, both by thebilateral and multilateral agreements. The most important institution for market protection is the World Trade Organization (WTO). Guards operate with appropriate arrangements concerning the different instruments of protection market. Their use can be consistently implemented by the principle of fair competition in international trading, providing that operators involved in the international trade act on an equal basis. Protective measures can be divided into anti-dumping, anti-subsidy measures and protective measures against excessive imports. All protective measures are in addition to regular duties under the tariff. All protective measures can be imposed only as a result of the special safeguard proceedings conducted by the European Commission. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1999, s. 445.
 2. Europe's trade defence instruments in a changing global economy A Green Paper for public consultation. Questionnaire, s. 1.
 3. http://www.wprost.pl/ar/?O=73 911, 10.06.2009.
 4. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E., Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, IKiCHZ, Warszawa 1995, s. 100.
 5. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w WTO, IKiCHZ, Warszawa 2002, s. 139.
 6. Kaliszuk E., Postępowanie antydumpingowe wobec polskich eksporterów w latach 1980-1990 - prawo i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1991, s. 4.
 7. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska, t. 1, IKiCHZ, Warszawa 2004, s. 196.
 8. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji. Europa w erze globalizacji. Europejskie instrumenty ochrony handlu w kontekście zmian w gospodarce światowej. Zielona księga do konsultacji społecznej, Bruksela 2006, s. 2, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs /2006/december/tradoc131 820.pdf, 07.06.2009.
 9. Kuna-Marszałek A., Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcji, Wyd. UŁ, Łódź 2007, s. 60.
 10. Kuźnar A., Usługi w handlu międzynarodowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 138-139.
 11. Małuszyńska E., Gruchman B., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005, s. 212.
 12. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002, s. 301.
 13. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002, s. 309 (1996 r.).
 14. Ministerstwo Gospodarki, Departament Polityki Handlowej, System instrumentów ochrony rynku- informator dla przedsiębiorstw, s. 3, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/ 64C46 690-A9FA-4525-8466-419C7AA8E559/31 042/SysteminstrumentowochronyrynkuUE.doc, 07.06.2009.
 15. Stefański R., Środki polityki handlu zagranicznego jako narzędzia stabilizacji koniunktury gospodarczej, Wyd. AE, Poznań 2000, s. 58.
 16. Stevenson C., Grayston J., Postępowania antydumpingowe w Unii Europejskiej. Prawo i praktyka. Przewodnik dla polskich eksporterów, IKiCHZ, Warszawa 1997, s. 7.
 17. Toczące się postępowania unijne wymienione na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Clo/SrodkiOchronne/nowe_postepowania/, 28.01.2010.
 18. Weidenfeld W.,Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wyd. Wokół nas, Gliwice 2002, s. 444.
 19. WTO, Annual Report 2001, s. 65 i 2008, s. 29.
 20. WTO, Annual Report 2003, s. 83; 2004, s. 46; 2005, s. 40; 2006, s. 31; 2007, s. 33; 2008, s. 30.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu