BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeptuch Agata (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Title
Zrównoważone zarządzanie strategiczne na przykładzie organizacji ochrony zdrowia
Sustainable Strategic Management in Health Care Organizations
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 8, s. 68-83, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Rozwój zrównoważony, Organizacja ochrony zdrowia
Strategic management, Sustainable development, Organization of health care
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza tematykę zrównoważonego zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia. Na wstępie wskazano na konieczność zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia związaną z ich funkcjonowaniem w warunkach gry rynkowej. Przed koniecznością konkurowania stają dzisiaj nie tylko organizacja okołozdrowotne, zajmujące się produkcją leków czy sprzętu medycznego ale również i te świadczące bezpośrednie usługi zdrowotne. Z uwagi na specyfikę działania tych organizacji związaną z ich wpływem na życie i zdrowie ludzi, konieczne jest uwzględnienie w ich strategii nie tylko czystej kalkulacji biznesowej, ale również czynników związanych z ekologią oraz odpowiedzialnością społeczną. Sukces wdrożenia strategii zrównoważonej będzie zależał o dojrzałości procesowej organizacji ochrony zdrowia, gdyż to ona świadczy o posiadaniu właściwej wiedzy, umiejętności oraz organizacji pracy umożliwiających to wdrożenie. Badania przeprowadzone w zakresie diagnozy dojrzałości procesowej organizacji ochrony zdrowia wykazały, że są one gotowe do wdrażania strategii zrównoważonych, a główne działania doskonalące w tym zakresie powinny skupić się na czynnikach związanych z obszarem ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the subject of sustainable strategic management in health care organizations. The introduction pointed to the need of strategic management in health care organizations which is associated with operation under conditions of the market game. With the need to compete are today the organizations which treat with those produce medications and medical devices. Because they influence health and lives of people, they have to consider not only economy, but also ecology and social responsibility. Success of sustainable strategic depends on process maturity health care organizations - this maturity testifies to the knowledge, skills and work organization that allow the implementation of strategy. Research, that discusses this article show, that health care organizations are ready to implement the sustainable strategy and the main improvement actions in this area should focus on the area of environmental protection.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dyla S., Szeptuch A., Zwolińska D. (2014), Kulturowe, procesowe i strukturalne uwarunkowania zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach branży IT. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2014, s. 176-179.
 2. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 55.
 3. Kaleta A. (2009), Zarządzanie strategiczne jako proces. Studium przypadków, [w:] Nowosielski S (red): Podejście procesowe w organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. WUE we Wrocławiu, Wrocław, 2009, s. 54.
 4. Łobejko S., Pierścionek Z., Poziom zastosowania zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, lipiec 2009, s. 3.
 5. Macias J., Cele przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, nr 7, lipiec 2010, s. 4.
 6. Oleszczuk A. (2013), Procesowe uwarunkowania zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia, praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013, s. 57-68.
 7. Реnс-Pietrzak I. (2004), Od czego zależy skuteczne wdrażanie strategii? Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, czerwiec 2004, s. 26.
 8. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 151, s. 28.
 9. Szeptuch A. (2013), Procesowe uwarunkowania zarządzania strategicznego w organizacjach, [w:] Knosala R. (red), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 254.
 10. Buchbinder S.В., Shanks N.H. (2012), Introduction to Halth Care Management, http://books.google.pl/ books?id=QEVFV-r6-dsC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false, dostęp z dnia 16.07.2014 г.
 11. Cattani G., Ferriani S., Frederiksen L., Taube F. (2011), Project-Based Organizing and Strategie Management, http://books.google.pl/books?id=vqZkOJ9k4sQC&printsec=frontcover&hl=pl#v=o-nepage&q&f=false, dostęp z dnia 16.07.2014 r.
 12. Moseley G. (2009), Managing Health Care Business Strategy, http://books.google.pl/books?id=4eY-z0zR961AC&phntsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false, dostęp z dnia 17.07.2014 r.
 13. Stead J.G., Stead W.E. (2014), Sustainable Strategic Management, http://books.google.pl/books?id=4eA-AAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_ summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, dostęp z dnia 10.07.2014 r.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu