BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borys Tadeusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Halina Jastrzębska-Smilaga: W kierunku trwałej konsumpcji (dylematy, zagrożenia, szanse) PWN, Warszawa 2000
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 199-200
Economics and Environment
Keyword
Recenzja, Konsumpcja, Ekologia, Praca
Review, Consumption, Ecology, Labour
Abstract
Przedmiotem książki są bardzo szeroko rozumiane zagadnienia nowych modeli konsumpcji uwzględniających poszanowanie zasobów naturalnych, określanych w pracy jako trwała konsumpcja. Już we wstępie Autorka wyraźnie podkreśla, że w trwalej konsumpcji chodzi jednocześnie o odmaterializowanie potrzeb i odmaterializowanie dóbr. W tej części w miarę wyczerpująco opisano istotę i cechy konsumpcji trwalej oraz podano terminy bliskoznaczne - ekokonsumpcja i konsumpcja ekologiczna, a także - co jest bardzo ważne - omówiono istotę i cechy konsumpcji nietrwałej. Autorka wyraźnie podkreśla, że w koncepcji konsumpcji trwalej chodzi o budowę społeczeństwa poszanowania zasobów posługującego się innym systemem wartości niż społeczeństwo konsumpcyjne i budowane społeczeństwo informacyjne. Cywilizacyjne związki pracy i produkcji z konsumpcją są przedmiotem bardzo ciekawych rozważań w rozdziałach 1 i 2. Wśród wielu otwartych pytań stawianych przez Autorkę pracy jedno wydaje się szczególnie ważne nie tylko z poznawczego punktu widzenia: w jaki sposób poziom konsumpcji wywołuje, czy wpływa na spostrzeżenia zwrotne pomiędzy konsumpcją a produkcją poprzez motywację do pracy? (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu