BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Innowacje finansowe na rynku walutowym
Financial Innovation in the Currency Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 333-341, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Przedsiębiorstwo, Innowacje finansowe, Ryzyko walutowe, Strategia finansowa przedsiębiorstwa
Enterprises, Financial innovations, Currency risk, Company's financial strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Proces globalizacji przez możliwość wymiany i wzrost konkurencyjności spowodował rozwój problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w globalnym otoczeniu. W artykule przedstawiono podział i procentową strukturę innowacyjnych instrumentów zarządzania ryzykiem walutowym i dokonano porównania z rynkami zagranicznymi (USA i Niemcy). Metodologia badania opiera się na analizie statystycznej wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego instrumentów finansowych na rynku walutowym i wnioskowaniu. Przedstawiono klasyfikację instrumentów finansowych i definicję innowacji finansowych na rynku walutowym. W ramach opracowania wskazano zarówno na szanse, jak i zagrożenia, jakie wynikają ze stosowania innowacji finansowych na rynku walutowym. (abstrakt oryginalny)

The process of globalization by the opportunity to exchange and increase competitiveness has caused development problems of business management in a global environment. The article presents the classification and rate structure of innovative instruments, foreign exchange risk management, and a comparison with foreign markets (USA and Germany). The research methodology is based on statistical analysis used in the economic practice of financial instruments in the currency market and inference. This article presents the classification of financial instruments and the definition of financial innovation in the currency market. In the framework of the study indicated both the opportunities and threats that arise from the use of financial innovation in the currency market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderloni L., Llewellyn D.T., Schmidt R.H. (red.) (2009), Financial Innovation in Retail and Corporate Banking, Edward Elgar, Cheltenham.
 2. Bankier.pl, www.bankier.pl/wiadomosc/Innowacja-finansowa-to-tworzenie-nowych-konfiguracji.html (25.04.2014).
 3. Beck T., Chen T., Lin Ch., Song F. (2013), Innowacyjne instrumenty finansowe: korzyści i problemy, www.obserwatorfinansowy. pl/almanach/innowacyjne-instrumenty-finansowe-korzysci-i-problemy/ (31.10.2013).
 4. Bennett D. (2000), Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. BIS Quaterly Review (2011), Statistical Annex, s. A104 i A134.
 6. Błach J. (2011), Financial Innovations and Their Role in the Modern Financial System - Identification and Systematization of the Problem, "Financial Internet Quarterly e-Finanse", vol. 7, nr 3.
 7. Bodnar G.M., Gebhardt G. (1999), Derivatives Usage in Risk Management by US and German Non-Financial Firms: A Comparative Survey, "Journal of International Financial Management and Accounting", vol. 10(3), s. 153-187.
 8. Borowiecki R. (2010), Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 9. Crawford G., Sen B. (1998), Instrumenty pochodne - narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 10. Dziawgo D. (1998), Ryzyko na rynku finansowym, PWE, Warszawa.
 11. Grysa K. (1999), Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej, Wydawnictwo Stachurski, Kielce.
 12. Gubler Z.J. (2011), The Financial Innovation Process: Theory and Application, "Delaware Journal of Corporate Law", vol. 36.
 13. GUS (2010), Instrumenty pochodne w portfelach przedsiębiorstw niefinansowych, raport z badania, Warszawa.
 14. Lech A. (2003), Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 15. Miciuła I. (2013), Struktura i podział metod stosowanych w zarządzaniu ryzykiem walutowym przez przedsiębiorstwa w Polsce, w: Finanse wobec problemów gospodarki światowej, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 306-317.
 16. NBP (2012), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 roku, Warszawa.
 17. Stradomski M. (2006), Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. Zając J. (2003), Polski rynek walutowy w praktyce, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu