BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce
Active Share on Equity Investment Funds Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 343-354, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Benchmarking
Investment funds, Management of investment portfolio, Benchmarking
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Ocena stopnia aktywnego podejścia do zarządzania portfelem inwestycyjnym przez fundusze akcji uniwersalnych rynku krajowego w Polsce. Metoda badania - Obliczenie wskaźnika active share dla funduszy akcji uniwersalnych rynku krajowego według stanu na koniec 2013 roku. Wynik - Większość badanych funduszy (ponad 87% w ujęciu ilościowym oraz ponad 97% w ujęciu wartościowym - wartość aktywów netto) jest zarządzana dość pasywnie - udział części aktywnej ich portfela inwestycyjnego (części niepokrywającej się z portfelem indeksu WIG) wyniósł poniżej 60%. Oryginalność/Wartość - Badania tego rodzaju nie były dotychczas prowadzone na rynku funduszy akcji uniwersalnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Assessment of an active approach to portfolio management by universal equity funds investing on domestic market in Poland. Design/Methodology/Approach - Calculation of active share for universal equity funds investing on domestic market at the end of 2013. Findings - Majority of the surveyed funds (more than 87% in terms of quantity and over 97% in value terms (net asset value)) is managed quite passively - the share of the active part of their investment portfolio (part not overlapping with the WIG index portfolio) was less than 60%. Originality/Value - This kind of studies have not yet been carried out on the market of universal equity funds investing on domestic market in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aon Hewitt (2014), Aon Hewitt says closet indexing is causing UK pension schemes to miss out on ₤1.7 bn in potential returns per year.
 2. Cremers M., Petajisto A. (2009), How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance, "The Review of Financial Studies", vol. 22, nr 9, s. 3329-3365.
 3. GWP (2014), Rocznik giełdowy 2014, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 4. IZFiA (2014), Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 5. Khusainova E., Mier J. (2013), Taking a Closer Look at Active Share, Lazard Asset Management - Investment Research, p. 1-8.
 6. Morbiato J. (2014), Fundusze akcji coraz mniej polskie, "Rzeczpospolita", 28.05.2014, www.ekonomia.rp.pl/artykul/1113300.html (3.09.2014).
 7. Petajisto A. (2013), Active Share and Mutual Funds Performance, "Financial Analysts Journal", vol. 69, nr 4, s. 73-93.
 8. Roczne sprawozdania finansowe funduszy akcji uniwersalnych rynku krajowego według stanu na 31 grudnia 2013.
 9. Schlanger T., Philips C.B., Peterson LaBarge K. (2012), The search for outperformance: Evaluating active share, Vanguard research, s. 1-16, www.pressroom.vanguard.com/content/nonindexed/active_management.pdf (3.09.104).
 10. SCM Private (2013), Closet Indexation. A UK Epidemic, s. 1-15, www.scmprivate.com/content/file/knowledge/research/closet-indexation-report-full-sept-13.pdf (3.09.2014).
 11. Zalewska A. (2014), Fundusze akcji polskich uratują się zagranicą?, Analizy Online, www.analizy.pl/fundusze/ wiadomosci/16587/fundusze-akcji-polskich-uratuja-sie-zagranica.html (3.09.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu