BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Prędkiewicz Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors
Determinans of Nav's Closed-end Funds Quated in Poland - Investors FIZ's Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 355-367, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Metody dyskontowe, Certyfikat inwestycyjny, Finanse behawioralne, Inwestycje finansowe, Fundusze inwestycyjne
Discount method, Investment certificate, Behavioural finance, Financial investment, Investment funds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja parametrów determinujących premię/ dyskonto oraz analiza cyklicznych zmian w zachowaniu inwestorów na rynku certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych. Metoda badania - W artykule przeprowadzono studia literaturowe, analizę szeregów czasowych, stosując model ekonometryczny oraz statystyczną analizę współzależności. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań ustalono istotny poziom korelacji pomiędzy premią/dyskontem w wycenie certyfikatów FIZ a stopą zwrotu z WIG-u oraz zachowania inwestorów powtarzające się w okresach miesięcznych. Oryginalność/Wartość - Brak podobnych badań na rynku polskim.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is identify the factors influencing the discount of closed-end funds's value quoted on Polish stock exchange. Design/Methodology/Approach - We conducted statistical analysis and built multiple regression models. Findings - We found out relations between discount (NAV and market value differences) and other financial factors (ie. changes of NAVs in previous months) and dissimilar behaviour of investors according to phase in the monthly cycle. Originality/Value - There is a research gap regarding Polish market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson S., Beard T.R., Kim H., Stern L.V. (2012), Fear and Closed End Fund Discounts: Investor Sentiment Revisited, Auburn Economics Working Paper Series.
 2. Black F. (1986), Noise, "Journal of Finance", vol. 41(3), s. 529-543.
 3. Cieślak A. (2003), Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmantów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, "Materiały i Studia", z. 165, NBP, Warszawa.
 4. Delong J.B., Shleifer A., Summers L.H., Waldmann R.J. (1990), Noise trader risk in financial markets, "Journal of Political Economy", vol. 98, nr 4, s. 703-738.
 5. Dow J., Gordon G. (2006), Noise Traders, Working Paper 12256, NBER.
 6. Lee Ch., Shleifer A., Thaler R. (1991), Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle, "Journal of Finance", vol. 46, nr 1.
 7. Levis M., Thomas D. (1995), Investment Trust IPOs: Issuing Behaviour and Price Performance. Evidence from the London Stock Exchange, "Journal of Banking and Finance", vol. 19, iss. 8 (November), s. 1437-1458.
 8. Pauka M., Prędkiewicz P. (2012), Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 271, t. 2, s. 127-140.
 9. Szyszka A., Zaremba A. (2009), Źródła i skutki ograniczeń arbitrażu, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, t. 2: Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 243-254.
 10. Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146, poz. 1546.
 11. Weiss K. (1989), The Post-Offering Price Performance of Closed-End Funds, "Financial Management", vol. 18, nr 3, s. 57-67.
 12. Zweig M. (1973), An Investor Expectations Stock Price Predictive Model Using Closed-End Fund Premiums, "Journal of Finance", vol. 28, iss. 1, s. 67-78.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu