BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Europejskie centra obrotu sukuk
European Sukuk Centres
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 379-389, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Bankowość islamska, Finanse, Instrumenty finansowe, Rynek kapitałowy, , Sukuk, Finanse islamskie
Islamic banking, Finance, Financial instruments, Capital market, , Sukuk, Islam finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sukuk to udziałowe instrumenty finansów islamskich niemające odpowiednika w konwencjonalnych finansach. W ostatnich kilkunastu latach są one najdynamiczniej rozwijającym się segmentem islamskiego rynku finansowego. Tendencji tej sprzyja powstawanie nowych konstrukcji sukuk oraz rozszerzanie zastosowań tych instrumentów. W gronie największych, w skali światowej, centrów obrotu sukuk są Londyn, Dublin oraz Luksemburg. Jako cel pracy potraktowano identyfikację czynników rozwoju europejskiego rynku obrotu sukuk. Zastosowanie metod krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz analizy przyczynowo-skutkowej pozwoliło wskazać główne czynniki sukcesu, jakimi są korzystne dla emitentów sukuk i inwestorów regulacje prawno-podatkowe. (abstrakt oryginalny)

Sukuk are equity instruments of Islamic finance which do not have an equivalent in conventional finance. For more than ten years, they have been the most dynamically growing segment of the Islamic financial market. This trend is favored by the emergence of new sukuk constructions and the spread of applications for these instruments. The biggest centers of sukuk trade worldwide include London, Dublin and Luxembourg. This paper aims at identifying the determinants of development of the European sukuk trade market. The critical analysis of the literature on this subject allowed for stating that the main success factors in the analyzed centers are favorable legal and tax regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AAOIFI (2003), Shari'a Standard No. 17 on Investment Sukuk, AAOIFI, Manama.
 2. Alim E.A. (red.) (2013), Islamic Finance Gateway - Sukuk Perceptions and Forecast Study 2014, red. E.A. Alim, Thomson Reuters Zawya.
 3. Ayub M. (2007), Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex.
 4. Cattelan V. (red.) (2013), Islamic Finance in Europe. Towards a Plural Financial System, Edward Elgar, Cheltenham.
 5. Erkan H. (2014), International cooperation has a key role for Islamic finance industry, www.world-exchanges.org (20.07.2014).
 6. Greuning H. van, Iqbal Z. (2008), Risk Analysis for Islamic Banks, The World Bank, Washington.
 7. Hassan K., Mahlknecht M. (2011), Islamic Capital Markets. Products and Strategies, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex.
 8. IFSB (2009), IFSB Shari'a Standard No. 7, Capital Adequacy Requirements for Sukuk, Securitisations and Real Estate Investment, IFSB, Kuala Lumpur.
 9. IFSB (2013), Disclosure Requirements for Islamic Capital Market Products, IFSB, Kuala Lumpur.
 10. IFSB (2013), Islamic Financial Services Industry Stability Report 2013, IFSB, Kuala Lumpur.
 11. IIFM (2013), Sukuk report. A comprehensive study of the Global Sukuk Market, IIFM, Kuala Lumpur.
 12. Iqbal Z., Mirakhor A. (2007), An Introduction to Islamic Finance, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, Singapore.
 13. IFIS, Islamic Finance Information Service, www.securities.com/Public/ifis/IFISbrochure.pdf (10.07.2014)
 14. IRTI (2006), Islamic financial services industry development. Ten-year framework strategies, IRTI, Jeddah.
 15. KFHR (2014), Islamic Finance Outlook 2014, KFH Research Ltd, Kuala Lumpur.
 16. Koran (1986), Koran. Z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, PIW, Warszawa.
 17. LSE (2013), The Luxembourg Stock Exchange. A prime location for Sukuk Listing, PwC, Luxembourg.
 18. Mauro F. di, Caristi P., Couderc S., Maria A. di, Ho L., Grewal B.K., Masciantonio S., Ongena S., Zaher S. (2013), Islamic Finance in Europe, "Occasional Paper Series" No. 146 / June, European Central Bank, Frankfurt am Main, s. 25-30.
 19. Mohammed N. (2014), Decline in Sukuk listings at London Stock Exchange damages London Islamic Hub ambitions, www.sukuk.com (10.07.2014).
 20. Piotrowski D. (2007), Finansowanie działalności z wykorzystaniem tradycyjnych technik finansów islamskich, w: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 253-261.
 21. Rasameel (2014), 2013 Annual Global Sukuk Report, Rasameel, Kuwait.
 22. Saeed A., Salah O. (2012), History of sukuk: pragmatic and idealist approaches to structuring sukuk, w: The Islamic Debt Market for Sukuk Securities. The Theory and Practice of Profit and Sharing Investment, red. M. Ariff, M. Iqbal, S. Mohamad, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham.
 23. SCM (2013), Enhancing Infrastructure for Islamic Capital Market, Securities Commission Malaysia, Kuala Lumpur.
 24. SESRIC (2012), Islamic Finance in OIC Member Countries, SESRIC, Ankara.
 25. SFSB (2013), DFM Standard For Issuing, Acquiring and Trading Sukuk. Exposure Draft, Shari'a and Fatwa Supervisory Board, Dubai.
 26. UKTI (2014), UK Excellence in Islamic Finance, UK Trade & Investment, URN UKTI/14/1144, London.
 27. Wilson R., Overview of the sukuk market (2005) w: Islamic Bonds. Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, red. N.J. Adam, A. Thomas, Euromoney Books, London.
 28. Zawya (2009), Collaborative Sukuk Report, Zawya, Dubai.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu