BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janek Jolanta
Title
Chiny wobec światowego kryzysu ekonomicznego
China in Face of the World Financial Crisis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 319-329, tab., wykr.
Keyword
Kryzys finansowy, Gospodarka, Inwestycje zagraniczne
Financial crisis, Economy, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Chiny, podobnie jak większość państw świata, zauważalnie odczuły zaburzenia na międzynarodowych rynkach finansowych oraz załamanie koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Kryzys przebiegał jednak w Chinach relatywnie łagodnie, co było m.in. wynikiem podjęcia przez chiński rząd szeregu działań zapobiegawczych i stymulujących gospodarkę. Dzięki uniknięciu recesji w 2009 r. Chiny utrzymały trzecią, po USA i Japonii, pozycję wśród największych gospodarek świata, stały się pierwszym światowym eksporterem i wraz z Brazylią, Rosją oraz Indiami zaliczane są do grona nowych potęg gospodarczych, tzw. grupy BRICs. Z 1,3 mld ludności Chiny są największym rynkiem konsumpcyjnym prawie wszystkich dóbr rolno-spożywczych i surowcowych (poza ropą naftową) oraz rynkiem pracy o największych zasobach siły roboczej. Jednocześnie jednak, z PKB per capita wynoszącym obecnie około 3300 dol., nadal pozostają krajem relatywnie biednym. (fragment tekstu)

For nearly two decades China has been developing a few times faster than any other World most developed countries. With its population of 1.3 billion China is the biggest consumption market for food and agricultural products, raw materials (except oil) and the employment market with the most numerous labour force. At the same time, its GDP per capita of 3300 dol. makes China a relatively poor country. Like most countries in the world, China has been touched by the current credit crunch and by the recession in the USA. Yet, due to preventive and stimulating measures taken by Chinese government to protect the country's economy it didnot suffer from the crisis to a large extent. Thus China has managed to keep its third position in the league of the world's biggest economies, after the United States and Japan, it has become the world's largest exporter, and now, China is together with Brazil, Russia and India, among the world's greatest economic powers. Gradually, it is also becoming to be recognized as a political power. While the US, Japan and the EU, which have been weakened by the economic crisis, are losing their influence upon the development of the world's economy, China with its potential and dynamics has opportunity to take over it as the accelerator of world's economy and as the maker of the future global economic and financial systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A Time for Muscle-Flexing, www.economist.com, 19.03.2009.
 2. Ash R., Shambaugh D. , Takagi S., China Watching: Perspectives from Europe, Japan and the United States, Routledge, New York 2007, s. 82.
 3. Bolesta A., Chiny w okresie transformacji. Reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s. 66.
 4. Carbaugh R. J., Hedrick D. W., Will the Dollar be Dethroned as the Main Reserve Currency?, www.bepress.com/Global Economy Journal/ Vol. 9, 2009.
 5. China: Main economic indicators, trade.ec.europa.eu, 22.09.2009.
 6. Chiny - Indie: ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 182.
 7. Chiny chcą nowego ładu gospodarczego, www. rp.pl, 28.01.2009.
 8. Dane Ministerstwa Gospodarki RP za 2008 r. i WE Ambasady RP w Pekinie.
 9. Dane Narodowego Biura Statystycznego Chin za 2009 r.
 10. Dane WE Ambasady RP w Pekinie.
 11. Dane Wydziału Ekonomicznego (WE) Ambasady RP w Pekinie za 2009 r.
 12. Mierzwa M., Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 10.
 13. Misztal P., Konkurencyjność międzynarodowa gospodarki Chin, w: Chiny - Indie: ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Wyd. KUL, Lublin 2008., s. 197.
 14. Pekin: Sytuacja na rynku pracy w Chinach, www.gazeta.pl, 04.08.2009.
 15. Picquart P., Imperium chińskie. Historia i teraźniejszość chińskiej diaspory, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s. 245.
 16. Płowiec U., Czynniki wzrostu i ekspansji Chin w: Chiny - Indie: ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 152.
 17. Rezerwy walutowe Chin, "PAP/Bloomberg" 15.07.2009.
 18. Rudman S. T., The Multinational Corporation in China: Controlling Interests, Blackwell, London 2006.
 19. Tebriz Y., Dylematy chińskiej gospodarki, www.GlobalEconomy.pl, 10.09.2009.
 20. Tuszyński H. S., Korga Z., Chiny - kolejny etap w chińskiej gospodarce i jej ekspansji na światowych rynkach, www.GlobalEconomy.pl, 8.10.2007.
 21. Tuszyński H. S., Chiny ciąg dalszy, www.GlobalEconomy.pl, 11.09.2009.
 22. Tuszyński H. S., Ważne informacje gospodarcze ze świata na 48 tydzień 2007 i 2008 roku, www.Global-Economy.pl, 27.11.2007 i 12.10.2008.
 23. Ważniewski P., Kraje azjatyckie w globalizującej się gospodarce światowej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007, s. 31.
 24. Weggel O., Chiny, Wyd. Cyklady, Warszawa 2006, s. 173.
 25. Weresa M. A., Unia Europejska - innowacyjne centrum czy peryferie świata?, w: Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 98.
 26. World Investment Report 2009, UNCTD, New York-Geneva 2009, s. 50.
 27. Wyrzykowska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach a BIZ Chińskiej Republiki Ludowej- najnowsze trendy i perspektywy, w: Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red. B. Drelich-Skulska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 159.
 28. Yes, prime minister, www. economist.com, 05.03.2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu