BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Porcenaluk Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie kowariancji do szacowania spreadu bid-ask dla akcji notowanych na GPW w Warszawie
Covariance Application in Bid-Ask Spread Estimation for Shares Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 403-410, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Giełda, Ryzyko, Płynność finansowa
Stock exchange, Risk, Financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Polski rynek kapitałowy rozwija się w każdym aspekcie, co prowadzi do wzrostu płynności notowanych instrumentów. Poziom płynności można mierzyć za pomocą pewnych mierników, a jednym z nich jest spread bid-ask. Łatwo jest oszacować tę miarę podczas trwającej sesji, gdy jest dostęp do arkusza zleceń, lecz problem pojawia się po zakończeniu sesji giełdowej. Spread bid-ask ma ogromne znaczenie w teorii i praktyce rynku, lecz jego wartości nie są publikowane w oficjalnych statystykach po zakończeniu sesji giełdowej. Istnieje jednak możliwość oszacowania spreadu z wykorzystaniem estymatorów. Problemem jest efektywność uzyskanych wyników. (abstrakt oryginalny)

Polish capital market is developing in every aspect and it contributes to the gradual raising of the market liquidity. The level of the market liquidity can be measured by bid-ask spread measure. It is easy to calculate spread value during the trading session. The problem arises after the trading session. Bid-ask spread is very important in theory and practice. Unfortunately the value of this measure is not published in the official statistics at the end of the trading session. It turns out that it is possible to estimate bid-ask spread from daily prices. However, in some cases estimators efficiency is insufficient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anand A., Karagozoglu A. (2006), Relative performance of bid ask spread estimators: futures market evidence, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money", vol. 16, s. 231-245.
  2. Choi J., Salandro D., Shastri K. (1988), On the estimation of bid ask spreads: theory and evidence, "The Journal Financial and Quantitative Analysis", vol. 23, s. 219-230.
  3. Chu Q., Ding D., Pyun C. (1996), Bid ask bounce and spreads in the foreign exchange futures market, "Review of Quantitative Finance and Accounting", vol. 6, s. 19-37.
  4. Corwin S., Schultz P. (2012), A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices, "The Journal of Finance", vol. 67, s. 719-760.
  5. Lee C., Ready M. (1991), Inferring trade direction from intraday data, "Journal of Finance", vol. 46, s. 733-746.
  6. Porcenaluk P. (2012), Analiza wybranych miar ryzyka płynności dla akcji notowanych na GPW w Warszawie w latach 2001-2011, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 323, Wrocław 2012, s. 289-297.
  7. Roll R. (1984), A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market, "The Journal of Finance", vol. 39, s. 1127-1139.
  8. Thompson S., Waller M. (1987), The execution cost of trading in commodity futures markets, "Food Research Institute Studies", vol. 20, 141-163.
  9. Wojtasiak A. (2003), Ryzyko płynności na rynku instrumentów pochodnych. Wprowadzenie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 990, Wrocław, s. 388-393.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu