BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Preus Hanna
Title
Sektor usług medycznych w specyficznych warunkach gospodarczych i społecznych Chin
Healthcare Sector in the Specific Economic and Social Environment of China
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 331-342, tab.
Keyword
Usługi medyczne, Rynek usług medycznych, Służba zdrowia
Medical services, Medical services market, Health service
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Chiny mają jedną z najdłuższych historii branży medycznej na świecie. Obecnie w Chinach funkcjonują dwa podsektory usług medycznych - tradycyjnej medycyny chińskiej oraz nowoczesnej opieki zdrowotnej. W 1949 r. Mao Zedong, ówczesny przywódca Chin, zwrócił szczególną uwagę na ogromne potrzeby terenów pozamiejskich w zakresie opieki zdrowotnej. Aby im sprostać, wysyłano z miasta lekarzy na praktyki na tereny wiejskie, a w każdej większej miejscowości uruchamiano stacje szpitalne posiadające od 10 do 30 łóżek dla chorych pacjentów. W latach 50. Chiny zostały odcięte od odstępu do zachodniej cywilizacji i jedynym ich partnerem, także na polu opieki zdrowotnej, pozostała Rosja. Z pomocą Rosjan kształcono lekarzy, otwierano szpitale i potrzebne ośrodki opieki zdrowotnej. Z kolei obserwowany w ostatnich latach wzrost i rozwój usług medycznych w Chinach pokazuje, jak ważnym aspektem jest analiza wpływu rynku usług medycznych na społeczny stan kraju. Zwłaszcza gdy z jednej strony weźmiemy pod uwagę zjawisko starzenia się społeczeństwa chińskiego, a z drugiej - dążenia przywódców w kierunku poprawy dobrobytu. (fragment tekstu)

China has one of the longest history of the health care in the world. In the 50's China was cut off both from the Western civilization and its sole partner - Russia, also in the field of health care. Healthcare sector in China has undergone over the last few years many significant change. This was a result of the development of socialist market economy in China. Since the '80s, the Chinese government began to move away from totally free health care and began implementation of services in part or in full paid by those benefiting from them. This resulted in a shift of huge financial burden on Chinese society. Evidence how big is this burden is fact that the average cost of hospitalization in China is equivalent to 150 % of the annual national average wage. The average cost of a hospital stay in Beijing, the capital city of China, is around 11 500 yuan - this is an equivalent of six-month average salary in this city. Inequalities in access to and in the use of health care services reflect the differences across the country and various financial conditions of individual households. Particularly it also emphasizes the differences in the level of healthcare services between the "rich" - east part of the country (China Coast) and the rest parts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. "China Statistical Yearbook 2008", NBS of China, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2008/indexeh.htm, 20.12.2009.
 2. Bloom G., Xingyuan G., Health sector reform: Lessons from China, Elsevier Science 1997, www.sciencedirect.com
 3. Bloom G., Tang S., Health care transition in urban China, Ashgate, Aldershot 2004, s. 228.
 4. Bloom G., Xingyuan G., Introduction to health Sector Reform in China, "IDS Bulletin" Vol. 28, Issue 1, 2009, s. 1-11.
 5. Brylewska J., Chiny 2008, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 162-167.
 6. China Trials 2009, 2009 Sponsors, Global Clinical Development Summit, http://lycheegroup.com, 04.12.2009.
 7. Drug Administration Law of the People's Republic of China, www.sfda.gov.cn, 04.12.2009.
 8. Eggleston K., Lu M., Li C., Wang J., Yang Z., Zhang J., Comparing Public and Private Hospitals in China: Evidence from Guangdong, "Asia Health Policy Program" April 2009, http://asiahealthpolicy.stanford.edu,04.12.2009.
 9. Emmott B., Much more than China, "The Economist", The World in 2008, China Special Section, 2008, s. 81-88.
 10. Guillochon B., Globalizacja. Jeden świat - różne drogi rozwoju, Mała Encyklopedia Larousse, Larousse Polska, Wrocław 2003, s. 60-65.
 11. Gustafsson B., Shi L., Sicular T., Inequality and public policy in China, Cambridge University Press, New York 2008.
 12. Hackshaw A., A concise Guide to Clinical Trials, BMJ Books 2009, s. 199-200.
 13. Holland A., Ac M., Ac L., Voices of Qi - An Introductory Guide to Traditional Chinese Medicine, North Atlantic Books, Berkeley 1999.
 14. Holtz C., Global Health Care. Issues and Polices, Jones&Barlett, Sudbury 2008, s. 53.
 15. Jankosky J., Jiang Y., Farwell T., Grant Budgeting and Negotiating in India and China, "Applied Clinical Trials" Vol. 16, Nr 11, 2007, s. 56-62.
 16. Jewell J. A., Hillier S. M., Health Care and Traditional Medicine in China, Routledge, Oxfordshire 2005, s. 448.
 17. Karlberg J. P. E., Industry Sponsored Clinical Trials in China, "Clinical Trial Magnifier" Vol. 1, Issue 8, 2008, s. 149, 152.
 18. Kong L., Clinical Trial Opportunities in China, "Applied Clinical Trials" Vol. 16, Nr 4, 2007, s. 58-66.
 19. Lee Ch., Chery-picking, The global temptation for Chinese companies, "The Economist", The World in 2008, China Special Section, 2008, s. 71-78.
 20. Mitchel J. T., The Impact of Electronic Data Capture on Clinical Data Management, "The Monitor" August 2008, s. 37-41.
 21. Oommen D. E., Clinical Research Career Opportunities in Asia, "The Monitor" August 2007, s. 58-60.
 22. Shi L., Singh D. A., Delivering Health care in America: A System Approach, Jones&Bartlett, Mudbury 2008, s. 25.
 23. Sitao Xu S., No kids, more money, "The Economist", The World in 2008, China Special Section, 2008, s. 74.
 24. Skulska B., Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 218-222.
 25. Spoor M., ISS/XAU/KNAW Research Project in Rural Xinjiang, "Focus on China" Vol. 11, Nr 1, Institute of Social Studies 2009, s. 21-23.
 26. State Food and Drug Administration P. R. China, www. sfda.gov.cn, 19.11.2009.
 27. Tulchinsky T., Varavikova E., The New Public Health, Elsevier, San Diego 2009, s. 515-520.
 28. Wagstaff L., Poverty and health sector inequalities, "Bulletin of the World Health Organization" Vol. 80, Nr 2, 2002.
 29. Ward E., EDC Progress Steady for Europe and Asia, "Applied Clinical Trial" Vol. 16, Nr 6, 2007, s. 60-62.
 30. Wiktor Z., Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 101.
 31. Wong Ch., Lo V., Tang K., China's Urban Health care Reform: from state protection to individual responsibility, Lexington Books, Oxford 2006, s. 175.
 32. Woodin K. E., Schneider J. C., The CRA's Guide to Monitoring Clinical Research, CenterWatch 2003.
 33. World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, United Nations, New York-Geneva 2006, s. 90, 112-115.
 34. World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, United Nations, New York-Geneva 2007, s. 148-152.
 35. World Investment Report 2008, Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, United Nations, New York-Geneva, 2008, s. 46-58.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu