BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroczyńska-Baron Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza aukcji internetowych pod kątem występowania anomalii kalendarzowych
The Analysis of Internet Auctions in Respect of Calendar Anomalies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 449-458, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Serwis aukcyjny, Aukcje internetowe, Efektywność
Auction website, Internet auctions, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem aukcji internetowych na przykładzie największego polskiego serwisu Allegro.pl. Spróbowano zweryfikować hipotezę dotyczącą istnienia anomalii kalendarzowych na aukcjach internetowych pozwalających osiągać większe niż przeciętne zyski za pomocą analizy statystycznej. (abstrakt oryginalny)

In this work some problems connected with internet auctions are presented. There are used data coming from the biggest Polish service Allegro.pl. There is an attempt of the verification of the hypothesis considering calendar anomalies on Internet auctions. It would allow to gain abnormal profits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ariel R. (1987), A Monthly Effect in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", nr 18(1).
 2. Barczak S. (2013), Zastosowanie teorii szarych systemów do przewidywania przyszłych ofert składanych na aukcjach pierwszej ceny poprzez pryzmat modelu szarego GM(1,1), w: Studia Ekonomiczne. Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne, red. J. Mika, E. Dziwok, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 7-18.
 3. Dyduch M. (2011), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, s. 56-69.
 4. French K. (1980), Stock Returns and Weekend Effect, "Journal of Financial Economics", nr 8.
 5. Harris L. (1986), A Transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", nr 16.
 6. Kauffman R.J., Spaulding T.J., Wood C.A. (2009), Are online markets efficient? An empirical study of market liquidity and abnormal returns, Decision Support Systems, 48(1), s. 3-13.
 7. Kuśmierczyk P. (2010), Auctions, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw.
 8. Kyciak W., Krupowicz B., Łukjanowicz B. (2007), Allegro.pl. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych, Helion, Gliwice.
 9. Ocetkiewicz R. (2012), Tak powstało Allegro.pl. Od serwisu z piwnicy, do lidera w branży, www.interaktywnie.com (10.09.2014).
 10. Ogórek B. (2003), Allegro. Aukcje internetowe w praktyce, Helion, Gliwice.
 11. Rozeff M., Kinney W. (1976), Capital Market Seasonality: the Case of Stock Returns, "Journal of Financial Economics", nr 3.
 12. Ślepaczuk R. (2006), Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, "Finansowy Kwartalnik Internetowy", nr 1.
 13. Sroczyńska-Baron A. (2009), Teoriogrowa strategia kupna akcji, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, red. red. P. Chrzan, T. Czernik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 269-276.
 14. Watson J. (2004), Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 15. Węgrzyn T. (2006), Charakterystyka wybranych wskaźników oceny efektywności zarządzania portfelem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, s. 53-62.
 16. www.allegro.sklep.pl/top-aukcje.php (10.09.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu