BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uwarunkowania emisji warrantów subskrypcyjnych - kilka spostrzeżeń z Hong Kong Stock Exchange
Equity Warrants Issuing Conditions - Some Observations from Hong Kong Stock Exchange
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 1022-1030, tab., 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Warranty, Rynek kapitałowy, Akcje
Warrant, Capital market, Shares
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda w Hong Kongu
Abstract
Jednym z najważniejszych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw jest podwyższenie kapitału własnego poprzez emisję akcji. Jednak nawet dla dobrze funkcjonujących podmiotów sprzedaż akcji nie musi być łatwa ze względu na dekoniunkturę na giełdzie, niestabilność systemu bankowego czy trudności kontroli własnego akcjonariatu. Instrumentem, który może wspomóc emisję akcji w niesprzyjających warunkach, jest warrant subskrypcyjny. W artykule dokonano analizy wybranych czynników, które mogą determinować skłonność do korzystania z warrantu. Badania przeprowadzone na tych instrumentach notowanych na Hong Kong Stock Exchange w latach 1991-2009 wskazują na związki między koniunkturą giełdową a skłonnością do emisji akcji przy wsparciu warrantów subskrypcyjnych.(abstrakt oryginalny)

Equity financing by issuing shares is one of the most important sources of capital for the companies. But even good companies may have some share issuing problems because of slump in the market, unstable banking system or shareholder structure difficulties. Equity warrant may be a very helpful financial instrument in such unfavorable circumstances. Some factors determining the use of equity warrant susceptibility analysis is the goal of this paper. The research focused on the equity warrants listed on the Hong Kong Stock Exchange from 1991 to 2009 shows some statistical relations between the stock prices conditions of the HKEx and share issues supported by equity warrants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alkebäck P., Hagelin N., The impact of warrant introductions on the underlying stocks, with a comparison to stock options, "Journal of Futures Markets" 1998, vol. 18, no. 3.
 2. Analizy i statystyki GPW, www.gpw.pl (pobrano 1.06.2010).
 3. Constantinides G.M., Warrant exercise and bond conversion in competitive markets, "Journal of Financial Economics" 1984, vol. 13.
 4. Czeszejko-Sochacki W., Nowosad C, Wiśniewski A., Warranty subskrypcyjne, Twigger, Warszawa 2006.
 5. Emanuel D., Warrant valuation and exercise strategy, "Journal of Financial Economics" 1983, vol. 12.
 6. Fierla A., Warranty dają inwestorowi mniej możliwości niż opcje, "Gazeta Prawna" 2008, 23 maja.
 7. HKEx Fact Book 2009, www.hkex.com.hk.
 8. Jeddi M.A., The Impact of New Issue of Equity Warrants on the Toronto Stock Exchange Listed Stocks, Thesis in John Molson School of Business, Concordia University, Montreal 2004.
 9. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000 r. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 10. Koziol C., Impact of imperfect information on the optimal exercise strategy for warrants, "European Financial Management" 2010, vol. 16, no. 3.
 11. Linder T., Trautmann S., Warrant Exercise and Bond Conversion in Large Trader Economies, University of Mainz Working Paper Series, October 2006.
 12. Myers S.C., Majluf N.S., Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, NBER Working Papers, Working Paper No. 1396, Cambridge, MA, 1984.
 13. Spatt C.S., Sterbenz F.P., Warrant exercise, dividends, and reinvestment policy, "Journal of Finance" 1984, vol. 43.
 14. www.ceicdata.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu