BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzpiot Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie ryzykiem długowieczności
Longevity Risk Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 475-486, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Demografia, Ubezpieczenia, Ryzyko w ubezpieczeniach
Demography, Insurances, Insurance risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Obserwowane zmiany wartości współczynników umieralności implikują nieoczekiwane wzrosty średniej długości życia. Równocześnie następuje wzrost odpowiednich oczekiwanych wartości, określonych korzyści z emerytury. W rezultacie należy podjąć opis i zmierzyć ryzyko długowieczności, a następnie poddać to ryzyko procesowi zarządzania jako ryzyko finansowe. Wprowadzenie nowych instrumentów celem zabezpieczania ryzyka długowieczności oznacza, że kompletny pakiet narzędziowy dla zarządzania tymi planami powinien być zrównoważony długofalowo. Decyzje o tym, czy wprowadzić zabezpieczenia, czy eliminować ryzyko długowieczności, są złożone w holistycznej strukturze. W artykule podjęto problem znaczenia pomiaru i zarządzania ryzykiem długowieczności. (abstrakt oryginalny)

Historically, unexpected improvements in mortality rates have led to large, unanticipated increases in life expectancy, with accompanying increases in the value of defined benefit pension liabilities. As a result, longevity risk needs to be measured and managed alongside the financial risks facing these plans. The emergence of new instruments for hedging longevity risk means that a complete toolkit for managing these plans in a way that is sustainable over the long term. Decisions to hedge or eliminate longevity risk need to be made in a holistic framework. We point out the importance of measuring and managing longevity risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barrieu P., Albertini L. (2009), The handbook of insurance-linked securities, Wiley Finance.
 2. Cairns A.J.G., Dowd K., Blake D. (2008), Modeling and management of mortality risk: a review, "Scandinavian Actuarial Journal", vol. 108(2), s. 79-113.
 3. Currie I.D., Durban M., Eilers P.H.C. (2004), Smoothing and forecasting mortality rates,"Statistical Modeling", vol. 4(4), s. 279-305.
 4. Gollier C. (2007). The consumption-based determinants of the term structure of discount rates, "Mathematics and Financial Economics", vol. 1(2), s. 81-101.
 5. Gollier C. (2008). Discounting with fat-tailed economic growth, "Journal of Risk and Uncertainty", s. 1-16.
 6. Hansen L.P., Scheinkman J.A. (2009), Long-term risk: An operator approach. "Econometrica", vol. 77(1), s. 177-234.
 7. Kirkby J., Currie I. (2007). Smooth models of mortality with period shocks, "Age", vol. 20(40).
 8. Klein J.P., Moeschberger M.L. (2003), Survival analysis: techniques for censored and truncated data, Springer.
 9. Lazrak A., Zapatero F. (2004), Efficient consumption set under recursive utility and unknown beliefs, "Journal of Mathematical Economics", vol. 40(1-2), s. 207-226.
 10. Lee R.D., Carter L. (1992), Modeling and forecasting the time series of us mortality, "Journal of the American Statistical Association", vol. 87, s. 659-671.
 11. Milevsky M.A., Promislow S.D. (2001), Mortality derivatives and the option to annuities, "Insurance Math. Econom.", vol. 29(3), s. 299-318.
 12. Ojrzyńska A. (2013), Zastosowanie odpornej metody dekompozycji według wartości osobliwych w szacowaniu modelu umieralności, w: Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Rossa A. (red.) (2011), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Trzpiot G. (2006), Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 15. Trzpiot G. (2013), Zmiany struktury demograficznej państw UE - wyzwanie dla logistyki społecznej, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 175, Katowice, s. 50-69.
 16. Trzpiot G. (2013), Prognozy ludności dla Polski - perspektywa logistyki społecznej, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 175, Katowice, s. 70-91.
 17. Trzpiot G., Ojrzyńska A. (2014), Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu