BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Mieszkania społeczne jako nowy obszar zainteresowania funduszy inwestycyjnych
Social Housing as a New Area of Interest for Investment Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 541-553, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Nieruchomości mieszkaniowe, Fundusze inwestycyjne, Inwestycje w nieruchomości, Budownictwo społeczne
Real estate housing, Investment funds, Investments in real estate, Social construction
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zasady użytkowania mieszkań społecznych są wyrazem przyjętej polityki mieszkaniowej o charakterze krajowym i lokalnym. Nie ulega wątpliwości, że koszt finalny dla gospodarstw domowych korzystających z tej formy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest niższy niż rynkowy. W ostatnich latach obserwuje się trend wprowadzania podmiotów prywatnych do realizacji zadań publicznych, także o charakterze mieszkaniowym. Wyrazem tego jest m.in. inicjatywa, aby mieszkania społeczne były przedmiotem inwestycji ze strony podmiotów komercyjnych - funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn tego działania i jego wstępnych rezultatów. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz studia wybranych przypadków. (abstrakt oryginalny)

Rules of social housing building and distribution are an expression of the housing policy on a national and local level. There is no doubt that the final cost for households that use this form to meet housing needs, is lower than on the market. In recent years, the trend has emerged to invite private entities for public tasks execution, also on a residential field. This is reflected, among others, in initiative for social housing commercial investment. This article aims to identify the reasons for this action and its preliminary results,. The article was based on the literature and the study of selected cases. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J. (2013), Kupić czy wynająć? Analiza decyzji podmiotów na rynku mieszkaniowym determinowanych polityką mieszkaniową. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 roku, NBP, Warszawa.
 2. ChIH (2014), A vision for social housing and housing support over the next five years, Chartered Institute of Housing London.
 3. Crafts N. (2013), Returning to Growth: Policy Lessons from History, "Fiscal Studies", vol. 34, iss. 2, s. 255-282.
 4. HMT (2004), Promoting more flexible investment in property: a consultation, HM Treasury, London.
 5. Jones C. (2007), Private investment in rented housing and the role of REITS, "European Journal of Housing Policy", vol. 7, nr 4, s. 383-400.
 6. KPMG (2012), The future of the UK REIT regime, London.
 7. Lee P., Murie A. (1997), Poverty, housing tenure and social exclusion, Policy Press.
 8. Montague A. (2012), Review of the barriers to institutional investment in private rented homes, ODPM London.
 9. NSP (2011), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport z wyników, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf (26.08.2014).
 10. NSPm (2011), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warunki mieszkaniowe, www.stat.gov.pl/ spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/warunki-mieszkaniowe-gospodarstw-domowych-i-rodzinnsp- 2011,4,1.html (26.08.2014).
 11. Pattison B., Diacon D., Vine J. (2010), Tenure trends in the UK housing system, Building and Social Housing Foundation.
 12. Petz B. (1994), Próby rozwiązania kwestii mieszkaniowej w dwudziestoleciu międzywojennym - podstawowe kierunki działań, Raport nr 57, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.
 13. Savills (2012), Rental Britain as an asset class, Savills, www.savills.co.uk/research_articles/186866/142071-0 (3.09.2014).
 14. Stephens (2011), Tackling housing market volatility in the UK, Joseph Rowntree Foundation, York.
 15. Załęczna M. (2008), REIT w Europie jako rezultat przekształceń instytucjonalnych rynku nieruchomości, w: Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 357-369.
 16. Załęczna M. (2013), Zastosowanie Private Finance Initiative na rynku mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii a możliwość wykorzystania tego instrumentu w Polsce, w: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, red. K. Marcinek, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 155, Katowice, s 45-57.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu