BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczuk Alina
Title
Podatki dochodowe a realizacja budżetu państwa w Polsce w latach 2004-2009
Income Taxes and the Polish State Budget 2004-2009
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 245-260, wykr., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Budżet państwa, Wydatki budżetowe
Income tax, State budget, Budget expenditures
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule pt. "Podatki dochodowe a realizacja budżetu państwa w Polsce w latach 2004-2009" podjęta została próba oceny analizy finansowej dochodów i wydatków budżetu państwa, w celu uzyskania informacji o dochodach, jakimi dysponuje budżet państwa i jak powinny być one wydatkowane, by państwo mogło wywiązać się ze swoich zobowiązań oraz sprawnie i skutecznie realizować swoje zamierzenia w kierunku bieżącego funkcjonowania i perspektywy jego rozwoju. W tekście dokonano oceny dochodów i wydatków budżetu państwa na podstawie przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniach z wykonania ustawy budżetowej za lata 2004-2008 oraz projektu ustawy budżetowej za 2009 r. Odnotowano tendencję wzrostową dochodów podatkowych w budżecie państwa z uwzględnieniem największego udziału podatków pośrednich w strukturze dochodów budżetowych oraz najwyższej dynamiki zmian w podatkach dochodowych, a w szczególności w podatku dochodowym od osób prawnych. (fragment tekstu)

In the article "Income taxes and the Polish state budget 2004-2009" was made is made an attempt to assess the financial analysis of income and expenditure budget in order to obtain information on the income, which are available to the state budget and in what directions they should be spent, in order to make the state possible to meet its obligations. An evaluation of income and expenditure of the state budget was made on the basis of analysis of the data contained in the reports of the implementation of the Budget Act for the period 2004-2008 and the budget law draft for 2009. There has been an upward trend in tax revenue in the state budget with the largest share in the structure of indirect tax revenues and the highest dynamics of changes in income taxes, especially in corporate income tax (from legal persons). In the structure of public expenditure they have a high share of expenditure rigid, a significant share of expenditure on agriculture, transport and communications, at a constant level are spent on national defense, public safety, a relatively low share of expenditure on education and education, environmental protection, culture and protection of national heritage. It can be also seen an decrease of dynamics changes in expenditure on agriculture, forestry, education and care and health. In the article the author proposes to carry out detailed studies in order to take corrective action in areas where there are distortions and in order to make adjustments to current spending more efficient use of government revenue and budgetary aid from the European Union to invest in growth, which will contribute to improving the economic situation of the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Prawo finansów publicznych, red. Brzeziński B., Dom Organizatora, Toruń 2000.
 2. Głuchowski J., Polskie Prawo Podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 3. Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kusikowski i E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 4. http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-681.htm
 5. http://konferencja.21.edu.pl/publikacje/1/19.pdf
 6. http://mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=35&id=116 274&PortalMF=353d-23f37dbafc 9e9a
 7. http://www.mofnet.gov.p/dokument.php?const=5&dzial=35&id=116274&PortalMF=ecb9e94
 8. Muller A., Makroekonomia, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1996.
 9. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.
 10. Owsiak S. Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 1999.
 11. Szczęsny W., Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu