BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Agata
Title
Emisja pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Wybrane aspekty
The Case of Money Issue within the National Bank of Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 261-280, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Emisja pieniądza, Instrumenty polityki pieniężnej
Banking sector, Money issuing, Monetary policy instruments
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Artykuł pt. "Emisja pieniądza przez Narodowy Bank Polski - wybrane aspekty" zapoznaje czytelnika z informacjami na temat bezpośredniego wpływu banku centralnego na podaż pieniądza. Zawartych jest w nim wiele ciekawych informacji związanych z tworzeniem oraz emisją pieniądza gotówkowego i kolekcjonerskiego. Przedstawione są także zasady, za pomocą których pieniądz wprowadzany jest do obiegu. Można dowiedzieć się również, w jaki sposób bank centralny zasila w pieniądz gotówkowy banki komercyjne, jakimi instrumentami polityki pieniężnej dysponuje oraz jak przedstawiała się struktura banknotów i monet w ujęciu ilościowym i wartościowym w latach 2002-2008. Artykuł ten przybliża czytelnikowi niezmiernie ważną - emisyjną funkcję, jaką spełnia NBP. (fragment tekstu)

The article "The case of money issue within the National Bank of Poland" describes the direct influence exerted by the Central Bank on money supply. One can find a lot of interesting facts referring to money designing and manufacturing process as well as its emission (both the cash money and the coins for collectors). Furthermore, one canalso get acquainted with the rules in force when money is launched and circulated. In the article it is clearly explained how commercial banks are supported with cash money from the Central Bank of Poland. One get closer with the Central Bank's monetary policy, to its methods and instruments and with the banknote and coin structure (quantity and value aspects from 2002 to 2008 as well). All in all, the reader gets valuable information which help to understand the role of the National Bank of Poland in money emission. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baka W., Bankowość centralna, NBP, Warszawa 2001.
 2. Federowicz Z., Polityka pieniężna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 3. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78 poz. 483).
 5. Korespondencja z Mennicą Państwową SA.
 6. Natowski S., Forteca otwiera się, "Bankowiec", Warszawa 2005.
 7. Nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004.
 8. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.
 9. Raporty roczne NBP z lat 2002-2008. 10. Sprawozdanie z działalności NBP za 2008 r.
 10. Uchwała nr 73/2009 Zarządu NBP z 26 października 2009 r., w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez NBP monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.
 11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o NBP (DzU 1997 nr 140 poz. 938).
 12. Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI w., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 13. www.mennicapanstwowa.pl
 14. www.nbp.pl 16. Załącznik nr 8 do zarządzenia Prezesa NBP z 2 sierpnia 2006 r.
 15. Zarządzenie nr 1/2003 r., Prezesa NBP z 15 stycznia 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które w skutek zużycia lub uszkodzenia przestały być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Zarządzenie nr 15/2006 Prezesa NBP z 2 sierpnia 2006 r., zmieniające zarządzenie w sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu