BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzemecka Karolina
Title
Bankowość klasyczna a rozwiązania islamskiego systemu finansowego
Anglo-Saxon vs. Islamic Banking System
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 281-296, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, System finansowania, Bankowość islamska
Financial crisis, System of financing, Islamic banking
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniu przedstawiona została charakterystyka funkcjonowania islamskiego systemu finansowego podlegającego oraz ukształtowanego przez reżim koraniczny. Pierwsza część pracy ma na celu przedstawienie przebiegu kryzysu finansowego, który dotknął gospodarkę światową w XXI w. oraz wywołanych przez niego w poszczególnych krajach na świecie skutków. Kolejna część badania opisuje zasady działania oraz funkcjonowania najpopularniejszych instrumentów finansowych wykorzystywanych w klasycznym i islamskim systemie finansowym. Całość opisu ma na celu próbę zweryfikowania hipotezy, czy system finansowy działający w oparciu o zasady islamu jest systemem, który oferuje taki sam wymiar korzyści oraz znaczną minimalizację ryzyka w porównaniu do klasycznego systemu bankowo-finansowego oraz czy może stać się konkurentem dla instytucji finansowych działających w oparciu o klasyczny model bankowy. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of Islamic banking, describes its characteristics and its differences from the classical, Anglo-Saxon banking system. The first part of the study depicts the financial crisis, which took place in the XXI Century and describes its impact on economies of many countries. The second part of the article consists of descriptions of most popular baking instruments, which are offered by the Islamic and classical financial institutions. The aim of the whole article is to verify the thesis, which states that the Islamic banking system offers the same level of financial benefits to its customers at a much lower rate of risk in comparison to the classical banking system. Moreover, the article tries to answer the question whether the Islamic banking products may be considered as a potential and real competition for the Anglo-Saxon banking products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. El- Gamal M. A., Islamic Finance - law, economics and practice, Cambridge University Press, New York 2006.
  2. Encyklopedia PWN, Warszawa 1975.
  3. Hassan K., Determinants of Islamic Banking Profitability, Islamic Development Bank, Jeddah 2004.
  4. Iqbal Z., Mirakhor A., An introduction to Islamic Finance - theory and practice, Wiley Finance, Singapore 2007.
  5. Molyneux P., Iqbal M., Banking and Financial Systems in the Arab World, Palgrave, Londyn 2005.
  6. Presley R. J., Islamic economy: the emergence of new paradigm, Princeton University Press, Princeton 1995.
  7. Thomas A., Interest in Islamic Economics - understanding Riba, Routledge, Taylor & Francis Group, New York 2006.
  8. Ugut G. S., Islamic finance: an introduction and fundamental principles, Asian Institute of Management, Manila 2006.
  9. www.imf.org
  10. www.wikipedia.pl, Bankowość klasyczna a rozwiązania islamskiego systemu finansowego.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu