BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bociański Norbert (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, doktorant)
Title
Chiny w XIX i na początku XX wieku. Zarys sytuacji politycznej i społecznej
China in 19th and at the Beginning of 20th Century. Political and Social Situation in Broad Outline
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 1, s. 4-20, zdj., przypisy
Keyword
Państwo, Sytuacja polityczna, Sytuacja społeczno-polityczna
State, Political situation, Social and political conditions
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Artykuł stara się przybliżyć czytelnikowi losy Imperium Chińskiego w XIX i na początkach XX wieku. W szczególności skupia się na sytuacji społecznej i politycznej panującej w ówczesnych Chinach. Zwraca uwagę między innymi na takie kwestie jak rodzina, hierarchia społeczna, obyczaje. Uwzględnia ekspansję mocarstw w Chinach i związane z nią dla tego kraju konsekwencje. Artykuł przedstawia również postawy wybitnych chińskich i międzynarodowych osobowości, które wpłynęły na wymienione wyżej wydarzenia.(abstrakt oryginalny)

The article tries to approach a history of Chinese Empire in 19th and at the beginning of 20th century. Particularly in concentrates in the social and political situation which were existed in China in that time. It focuses its attention on matters like: family, social hierarchy or customs. It takes into consideration world-power expansion in china. The article also presents the attitudes of great chinese and international personalites. They influenced on historical events above mentioned. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filozofia wschodu. Wybór Tekstów, pod red. M. Kudelska, Kraków 2002, s. 300.
 2. A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 485-486.
 3. J. Pawłowski, "Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej, Warszawa 2010, s. 26-27.
 4. E. Brodzianka, Historia krajów Azji i Afryki, Warszawa 1980, s. 72-73.
 5. W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław 1992, s. 346.
 6. W. Sidichmienow, Chiny. Karty przeszłości, Warszawa 1978, s. 141.
 7. W. Olszewski, Chiny zarys kultury, Poznań 2003, s. 58-65.
 8. Nowożytna historia Chin, pod red. R. Sławińskiego, Kraków 2005, s. 19-20.
 9. Z. Wróbel, Dzieje erotyzmu: Uczta trzech szczytów. Chińskie obyczaje erotyczne, t. 3, Bydgoszcz 2000, s. 32-33.
 10. K. Gawlikowski, Chiny wobec Europ. Reformy wojskowe XIX wieku, Wrocław 1979.
 11. J.K. Fairbank, Historia Chin Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996, s. 181-182.
 12. J. Belejowska, Im więcej komu dano, ten z większego rachunku słuchanym będzie, Warszawa 1869, s. 49.
 13. N.S. Sikorski, Mafie chińskie, Warszawa 1984 s. 35.
 14. W. Rojek, Ekspansja mocarstw w Chinach i jej wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych w latach 1895-1914, Warszawa 1996, s. 12.
 15. M.A. Nourse, Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, Kraków [b.d.w], s. 200.
 16. Historia nowożytna Chin, pod red. S.L. Tichwiński, Warszawa 1979, s. 135- 141.
 17. A. Halimarski, Chińsko-brytyjskie porozumienie w sprawie Hongkongu, Warszawa 1986, s. 7-8.
 18. R. Sławiński, Historia Chin i Tajwanu, Warszawa 2002, s. 67.
 19. P.P. Wieczorkiewicz, Historia wojen morskich. Wiek pary, t. 2, Londyn 1995, s. 140.
 20. N. Bociański, Wojna chińsko-japońska, "Studencki Biuletyn Historyczny", nr 3, Częstochowa 2012.
 21. W.S. Morton, Ch.M. Lewis, Chiny. Historia i kultura, Kraków 2007, s. 196-197.
 22. D. Fierla, Powstanie Bokserów 1800-1901, Warszawa 2007, s. 14-15, 19-22, 35.
 23. A. Bartnicki, Zarys dziejów Afryki i Azji, Warszawa 2000, s. 65-66.
 24. J. Gozdawa-Gołębiowski, Od wojny Krymskiej do Bałkańskiej, Gdańsk 1985, s. 300-304.
 25. W. Wowczuk, Chiny - Japonia, Białystok 2003, s. 66-68.
 26. N. Bociański, U źródeł potęgi. Oblicze japońskiego ekspansjonizmu na przełomie XIX i XX wieku, "Studencki Biuletyn Historyczny", nr 2, Częstochowa 2010, s. 85-87.
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu