BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podsiedlik Nina (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, doktorantka)
Title
Relacje USA - Kuba, czyli na czym polega amerykańskie zainteresowanie wyspą
American and Cuban Relations, why is the USA Interested in Island
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 1, s. 44-55, przypisy
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Sytuacja polityczna, Stosunki gospodarcze
International relations, Political situation, Economic relations
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Kuba
United States of America (USA), Cuba
Abstract
Artykuł potwierdza ogromny wpływ jaki Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wywarły w początkach XX wieku na Kubę. Analiza przeszłych wydarzeń pozwala wyjaśnić aktualną sytuację polityczną Kuby oraz jej stosunek do USA. Ogromna liczba Kubańczyków mieszkających w USA (szczególnie na Florydzie) jest dobitnym przykładem nierozerwalnych więzi kubańsko-amerykanskich. Celem artykułu jest analiza współczesnych relacji między rewolucyjnymi rządami braci Castro a amerykańskimi prezydentami od 1959 r. Badania oparte są w głównej mierze na źródłach obcojęzycznych, książkach i artykułach pochodzących z prasy hiszpańskiej. Ponadto autorka analizuje i podejmuje w tekście problemy polityczne i militarne jakie zachodziły między USA a Kubą. Artykuł odpowiada na pytania: jaka jest polityczna rola Stanów Zjednoczonych w XXI wieku na Kubie oraz jakie są aktualne relacje pomiędzy krajami? (abstrakt oryginalny)

The article contains selected problems confirming a huge influence the United States of America in the beginning of 20th century on the actual history of Cuba. The purpose of the article is a presentation the cooperation existing between revolutionary government of brothers Castro and selected presidents of the USA. The analysis of the past events is allowed to explain what is the actual relation of American people from the USA to Cubans and the other way round. The subject is important in relation to lawful, military, economic, social and international. The researchers are mainly based on the sources, Cuban and American books and articles from press. The text also explains and sets off political and military conflict between the USA and Cuba. The article answers the questions: what is a political role of the States in 21st century in Cuba and what are the actual relations and interactions?(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. T. Miłkowski, T. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 2002, s. 275.
 2. T. Gilas, Ruchy niepodległościowe na Kubie 1868 - 1898, Warszawa 1978, s. 99.
 3. M. Lemoine, Objawione przeznaczenie wuja Sama, http://www.monde-diplomatique.pl/LMD14/index.php?id=4, 13.05.2013.
 4. R. Misiarz, Alfred Thayer Mahan - Ojciec Amerykańskiego Imperializmu, Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 11, 2010, s. 56.
 5. M. Gawrycki, N. Bloch, Kuba, Warszawa 2010, s. 72.
 6. J. G. Aldaz, La política norteamericana hacia Cuba, Cuadernos de pensamiento político, nr 23, Madrid 2009, s. 84.
 7. A. Quesada, The Bay of Pigs Cuba 1961, United Kingdom 2009, s. 24.
 8. Rozmowy z bratem Betto, Warszawa 1986, s. 198.
 9. S. Raffy, Fidel Castro Czy reżim przetrwa dyktatora, Warszawa 2006, s. 223-227.
 10. V. Skierka, Fidel Castro Biografia, Wrocław 2001, s. 92.
 11. S. E. Eckstein, Back from the future Cuba under Castro, New York 2003, s. 260.
 12. F. García, Cuba y EE.UU. se acercan para hablar de migración, La Vanguardia, nr 45.844, Madrid 2009, s. 4.
 13. F. García, Castro y Obama rozan el diálogo, La Vanguardia, nr 45.796, Madrid 2009, s. 4.
 14. F. García, El odio envejece en Miami, La Vanguardia, nr 46.065, Madrid 2010, s. 7.
 15. W. B. Breuer, Vendetta! Castro i bracia Kennedy, Warszawa 2004, s. 45-46.
 16. A. Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, Warszawa 2004, s. 42-43.
 17. I. Uría, Cuba en alambre, Nueva Revista de política, cultura y arte, nr 116, Madrid 2008, s. 117-118.
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu