BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkiewicz Przemysław (Politechnika Poznańska), Łęcki Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant)
Title
GPW w Warszawie - równia pochyła
Warsaw Stock Exchange - the Inclined Plane
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 11-22, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Rynek kapitałowy
Warsaw Stock Exchange Index, Capital market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W niniejszym artykule Autorzy starają się udowodnić tezę, iż GPW w Warszawie traci w ostatnich latach stopniowo na znaczeniu, ulega marginalizacji, zmniejsza się jej atrakcyjność i efektywność. W tym celu korzystają z analizy porównawczej dotyczącej zmian wartości indeksu akcji GPW oraz giełd niemieckiej i nowojorskiej - w latach 2010-2015. Dla poparcia wyników tej analizy zobrazowano zmiany trzech podstawowych indeksów branżowych - WIG-budownictwo, WIG-spożywczy oraz WIG-telekomunikacja. Pokazano również wpływ reformy OFE na spadek obrotów na giełdzie. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the authors try to prove the thesis that the Warsaw Stock Exchange in recent years has lost its importance, has been subjected to marginalization and has lost its attractiveness and effectiveness. To prove that the authors use a comparative study on the changes in the value of an equity index located both on Warsaw, Garman and New York Stock Exchange in the years 2010-2015. The results of this analysis are supported by the presentation of the changes of three basic sectorial indicators - WIG-construction, WIG-food and WIG-telecommunications. In the article it is also shown the impact of the reform of open pension fund on the stock market downturn. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deutsche Borse AG, http://deutsche-boerse.com.
 2. Dębski W. (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Duisenberg W. (2005), The role of Fnancial markets for economic growth, przemówienie na konferencji "The Single Financial Market: Two Years into EMU", Oesterreichische Nationalbank, 31 May, Vienna, European Council, Presidency conclusions, Brussels.
 4. E-gopodarka, Indeksy branżowe rynku GPW, www.finanse.egospodarka.pl/art/galeria/55185,Indeksy-branzowe--rynku-GPW,4,48,1.html (17.01.2015).
 5. Elton E.J., Gruber M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press.
 6. Eurostat Statistic Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained.
 7. Gajdka J., Walińska E. (2000), Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, t. 1 i t. 2, FRR.
 8. GPW, Analizy i Statystyki, www.gpw.pl/analizy_i_ststystyki.
 9. GPW, Podmioty rynku kapitałowego, www.gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=6&gpwlf_id=5.
 10. Haugen R. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press.
 11. Jajuga K., Jajuga T. (1998), Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. King R., Levine R. (1993), Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, "Quarterly Journal of Economics" vol. 108, no. 3.
 13. Money.pl, www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/wig (17.01.2015).
 14. New York Stock Exchange www.nyse.com/quote/index/!SPX (3.03.2015).
 15. Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 1 i t. 2, PWE.
 16. Sławiński A. (2002), "Rynki Finansowe", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Szyszka A. (2008), Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków Dojrzałych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 18. Tyran M.R. (1999), Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC.
 19. Tarczyński W. (2009), Rynki Kapitałowe. Metody Ilościowe. GPW. Analiza Portfelowa. Analiza Banków, Agencja wydawnicza Placet.
 20. Parkiet, Indeksy branżowe, www.parkiet.com/temat/835506.html (17.01.2015).
 21. Pniewska K. (2011), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polski sektor finansowy, w: Reakcje rynku na kryzys finansowy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445 (6.03.2015).
 23. Wycena i zarządzanie wartością firmy (2005), red. A. Szablewski, R. Tuziemek, POLTEXT.
 24. www.murator.pl.
 25. www.stooq.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu